StoryEditor

Jak ograniczyć koszty weterynaryjne na stado krów mlecznych?

Wydaje ci się, że wydajesz za dużo na lekarza weterynarii? Rozmowa z sąsiadem na temat kosztów weterynarza może skutkować nieprzemyślanym ruchem, by zmienić lekarza lub obniżyć koszty leczenia. Rzadko kiedy taka pochopna reakcja wychodzi na dobre zwierzętom. Zanim podejmiemy decyzję, warto wziąć pod uwagę parę czynników oceniając pracę swojego lekarza.
24.04.2019., 00:00h

Od czego zależą koszty opieki weterynaryjnej?

Dan Stevenson z LLM Farm Vets i Paddy Gordon z Shepton Vets doradzają, jak spojrzeć koszty weterynaryjne. Przede wszystkim koniecznie dokładnie  skontroluj wydatki na leki weterynaryjne. Jeśli pieniędzy potrzeba głownie na „gaszenie pożarów” i leczenie konkretnych chorób, to co można zrobić, aby zapobiec problemom?

Jeśli wydajesz na zapobieganie (szczepionki), spójrz na koszty w dłuższym okresie czasu – profity przyjdą później. Trudno jest traktować koszty opieki medycznej jako stały koszt, wiele zmienia się z roku na rok (np. powiększa się stado).

Lekarze radzą, by koszty leczenia dokładnie rozdzielić na:
Produkty dla krów zasuszonych (w tym preparaty uszczelniające strzyki);
• Leki zapobiegawcze – np. szczepionki, bolusy;
• Opłaty i laboratorium;
• Koszty płodności - np. leki do synchronizacji;
• Tuby używane podczas laktacji;
• Leki terapeutyczne - np. antybiotyki ( z podziałem na iniekcyjne i dowymieniowe oraz CIA* i inne niż CIA), niesteroidowe leki przeciwzapalne;
• „Inne” - np. bolusy, robaki i materiały eksploatacyjne
*CIA – critically important antimicrobials, antybiotyki ostatniej szansy, podawane np. przy sepsie.
 

Dobra opieka weterynaryjna jest inwestycją, nie kosztem

Koszty weterynaryjne w dużej mierze zależą od systemu produkcji. Jednak globalne dane mówią (niezależnie od tego co wydaje się hodowcom…), że wydatki na lekarza stanowią  od 3% do 5% kosztów produkcji. Jeśli to wciąż za dużo – skoncentrujmy się na środkach zapobiegawczych w celu ochrony zdrowia stada. Anglicy wyliczyli, że każda inwestycja w zdrowie 1£ przynosi zwrot w wysokości 3 £ do 4 £. Często wydatki w jednym obszarze mogą mieć efekt domina w innym; przykładowo – zaszczepienie cielnych krów spowoduje spadek nakładów weterynaryjnych na cielęta. Hodowca powinien zrozumieć, że koszty chorób, to nie tylko koszty leków. Ważny jest zwrot z inwestycji. Na przykład, być może trzeba zainwestować półtora dnia na weterynarza – za 500 £ dziennie, aby zbadać, dlaczego poziom mastitis wzrósł i uzyskać porady dotyczące leczenia i profilaktyki. Jednak przy kwocie 300 £ za każdy przypadek mastitis, jeśli tylko dwie krowy nie zachorują, koszt porady weterynarza zwraca się z nawiązką.

Rada na koniec – spójrzmy na lekarza nie jako na „koszt”, ale na „inwestycję”.

Źródło: www.fwi.co.uk
29. maj 2024 20:46