StoryEditor

Nieprawidłowa pomoc najczęstszą przyczyną urazów dróg rodnych u krów

Szyjka macicy oraz pochwa w trakcie porodu naturalnie się rozciąga i nie powinno dochodzić do jej uszkodzenia. Zazwyczaj pęknięcia i krwiaki to skutki nieprawidłowo udzielanej pomocy okołoporodowej.
11.02.2022., 00:00h

Jak dochodzi do uszkodzeń dróg rodnych podczas wycielenia?

U bydła uszkodzenia dróg rodnych w trakcie porodu występują nieproporcjonalnie częściej niż u innych przedstawicieli ssaków. Profesor Wehrend z Uniwersytetu w Giessen wraz z grupą naukowców dokładnie zbadali i sklasyfikowali tego typu uszkodzenia. Celem było opracowanie klucza do oceny przypadków. Dzięki temu można łatwo ocenić, czy uszkodzenia to wynik nieodpowiedniego obchodzenia się z krową w trakcie porodu czy też powstały w trakcie normalnie przebiegającej akcji porodowej. Do badań włączono wyniki z 50 spontanicznych porodów – bez jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. Badano części miękkie dróg rodnych i dokumentowano ewentualne uszkodzenia.

Drogi rodne podzielono na 5 stref:
  • wargi sromowe,
  • przedsionek pochwy,
  • pierścień błony dziewiczej,
  • pochwę właściwą
  • szyjkę macicy,
a następnie oceniono stopień oraz częstotliwość uszkodzeń w poszczególnych częściach. Narzędziem pomocniczym był prosty wziernik. Krowy były badane w 0., 1., 5., 10., 15. i 21. dniu po porodzie.

Powyżej 5% to zbyt dużo

Jałówki miały więcej uszkodzeń i goiły się one dłużej niż u krów wieloródek. Najczęściej dotyczyły one przedsionka pochwy oraz pierścienia błony dziewiczej, poza nielicznymi krwawieniami nie było ich w pochwie i na szyjce macicy. Dla praktyki przydatny jest wniosek, że wartością graniczną dla stada jest 5% uszkodzeń okołoporodowych. Uszkodzenia w rejonach szyjki macicy i pochwy właściwej powstają z reguły przy stosowaniu urządzeń wspomagających porody.

Bardzo wrażliwym miejscem dróg rodnych jest pierścień błony dziewiczej – hymen (mięsień między przedsionkiem pochwy a pochwą właściwą). W tym miejscu w trakcie porodu są silne naprężenia, by przesunąć rodzące się cielę w kierunku warg sromowych.

W badaniach 15. dnia po porodzie u krów wieloródek możemy oczekiwać kompletnego zagojenia pierścienia błony dziewiczej (u jałówek trwa to dłużej). Podobnie jest w przypadku uszkodzeń sromu – w tym samym czasie połowa jałówek i 8% wieloródek miały jeszcze niewygojone zmiany.

Źródło: A. Wehrend et al., 2019
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

Artykuł ukazał się w magazynie Elita Dobry Hodowca 4/2020 na str. 35. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na Elicie:  Zamów prenumeratę.


25. czerwiec 2024 13:04