StoryEditor

O czym warto pamiętać, szczepiąc cielęta?

Szczepienie cieląt to jeden ze sposobów wzmacniania ich odporności. Jednak, aby szczepionki były efektywne, powinny być podawane wówczas, gdy poziom przeciwciał matczynych jest na tyle niski, że nie powoduje blokowania wykształcania się odporności własnej zwierzęcia przez antygen zawarty
w szczepionce.
26.08.2021., 00:00h

Jak długo przeciwciała matczyne utrzymują się w organizmie cielęcia?

W zależności od rodzaju choroby przeciwciała matczyne mogą utrzymywać się w organizmie cielęcia dłużej niż 16–28 dni. Na przykład, przeciwciała od matki podczas wirusowej choroby dróg oddechowych cieląt utrzymują się nawet do 40 dni i w przypadku tej choroby nawet niewielki poziom przeciwciał matczynych powoduje brak reakcji na szczepienie. Z kolei niski poziom przeciwciał nie chroni cielęcia przed chorobą, stąd też rozwiązaniem mogą być szczepionki donosowe, które można stosować już u kilkudniowych zwierząt.

Nie warto szczepić cieląt zbyt często

Warto też pamiętać, aby nie szczepić cieląt za często, gdyż wykształcić się u nich może tolerancja na antygen, czyli brak odpowiedzi immunologicznej. Mogą też powstać przeciwciała przeciwko własnym antygenom. Nie należy również podawać jednocześnie kilku szczepionek, o ile nie są one wyprodukowane w sposób umożliwiający podanie wieloskładnikowej szczepionki.

Im starsze cielęta, tym mocniejsza odpowiedź na antygen

Dobrze też wiedzieć, że im młodsze zwierzęta szczepimy, tym słabsza jest odpowiedź na antygen, ale za to lepiej są one chronione przez przeciwciała matczyne. Im starsze zwierzęta, tym mocniejsza odpowiedź na antygen, ale za to słabsza ich ochrona przez przeciwciała matczyne.


Tylko zdrowe cielęta powinny być szczepione

Pełny potencjał szczepionki może być wykorzystany tylko wtedy, gdy podajemy ją zdrowemu cielęciu. Gdy u zwierząt pojawią się np. pasożyty, zewnętrzne lub wewnętrzne, to ich szczepienie przeciwko chorobom wirusowym czy bakteryjnym jest całkowicie nieuzasadnione. Zdecydowanie lepiej na początek podać preparat przeciw pasożytom, odczekać czas przeznaczony na rekonwalescencję (2–4 tygodnie) i następnie bezpiecznie zaszczepić cielęta.

  • Dobrze też wiedzieć, że im młodsze zwierzęta szczepimy, tym słabsza jest odpowiedź na antygen, ale za to lepiej są one chronione przez przeciwciała matczyne

Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

25. maj 2024 07:02