StoryEditor

Odporność krów i cieląt jest ważnym wskaźnikiem produkcyjności

Przewód pokarmowy cieląt różni się znacznie pod względem anatomicznym i fizjologicznym od dorosłego bydła. W początkowym okresie życia cielęta nie posiadają rozwiniętego żwacza i czepca – głównych miejsc trawienia pasz objętościowych, przy znacznie rozwiniętym trawieńcu.
30.05.2021., 00:00h

Jak zapewnić cielętom najlepsze warunki do rozwoju przedżołądków?

Stąd też jedną z najważniejszych kwestii w odchowie jest intensywny rozwój przedżołądków umożliwiających optymalne wykorzystanie pasz. Po okresie siarowym cielęta powinny być umieszczone w pojedynczych budkach i odpajane bardzo wysokiej jakości preparatem mlekozastępczym, w którym głównymi składnikami są produkty mleczne o wysokim poziomie białka i tłuszczu oraz o bardzo niskiej koncentracji włókna. Takim jest np. preparat MAMO-ELITE stworzony z zastosowaniem unikalnej technologii wzbogacania białek niezbędnymi aminokwasami (lizyną, metioniną, teaminą i trypfosfanem), witaminami, minerałami, metabolitami drożdży Sacharomyces cerevisiae oraz maślanem sodu. Wymieniony kompleks jest otoczony mieszaniną tłuszczy roślinnych uniemożliwiających wypuszczenie tylko w żołądku cieląt.

W ostatnich latach propagowana jest koncepcja intensywnego stosowania w początkowym okresie życia (do 8–10 tygodnia) większej ilości (do 50 kg/szt.) wysokiej jakości preparatu mlekozastępczego. Program ten dopuszcza możliwość stosowania nie tylko zwiększonej dziennej ilości pójła, ale równ...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
28. maj 2024 01:42