StoryEditor

Probiotyk dla krów na mastitis, odór i lepszy apetyt

Wojciech Kempisty od 5 miesięcy w żywieniu swoich krów stosuje Pro Bio Emy. Jak przekonuje to właśnie te pożyteczne mikroorganizmy rozwiązały jego problemy z zapaleniami wymienia, znacznie obniżając zawartość komórek somatycznych w mleku. Ponadto krowy mają lepszy apetyt, a więc pobierają więcej paszy, a w oborze nie ma przykrego zapachu. Zupełnie nie czuć odorów pochodzących z emisji gazów takich jak: amoniak, siarkowodór i innych.

01.07.2019., 00:00h

Korzyści korzystania z probiotyków przewyższają poniesione koszty

Choć Pro Bio Emy nie są tanie to zdaniem rolnika korzyści ze stosowania tych probiotyków znacznie przewyższają koszty zakupu i poleca je każdemu hodowcy wysokowydajnych krów mlecznych. On sam stosuje je w postaci proszku dodawanego do TMR-u w ilości 100 g/krowę dziennie. Można również wykorzystać formę płynną, dodając do wody pitnej lub też do TMR-u. Płyn ma również wiele innych zastosowań. Można jego roztworem opryskiwać oborę w celach zasiedlenia jej pożytecznymi organizmami. Pierwszy zabieg należy wykonać ze szczególną starannością opryskując całą oborę od posadzki po dach 10% roztworem. Następne zabiegi dobrze jest wykonywać cyklicznie przynajmniej raz w tygodniu już przy znacznie mniejszym stężeniu preparatu.

Zwalczają grzybice i zapobiegają biegunkom

W tym miejscu należy wspomnieć o kolejnej zalecie Pro Bio Emów jaką jest zwalczanie grzybic. Postać w płynie można wykorzystać również przy sporządzaniu kiszonek.

Walka z biegunkami to też domena Pro Bio Emów, co nabiera znaczenia przy odchowie cieląt. Dobre wyniki daje dodawanie po 10 – ml do mleka lub preparatu mlekozastępczego w pierwszych dwóch tygodniach karmienia. Nie należy podawać do mleka zakwaszonego. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój bakterii coli regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza i regulatora. Dlatego dobre wyniki uzyskuje się u cieląt, które otrzymują mleko nie zakwaszone, a zaszczepione probiotykiem.


Te krowy dziennie pobierają wraz z TMR-em 100 g Pro Bio Emów
  • Te krowy dziennie pobierają wraz z TMR-em 100 g Pro Bio Emów

Jakie jeszcze działanie posiadają Pro Bio Emy?

Redukcja populacji insektów. Oczyszczanie i uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy oraz odcieków i ścieków. Poprawa warunków środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm. To kolejne cele jakie pomagają osiągać Pro Bio Emy. Można je uzyskać w wyniku dodawania preparatu do gnojówki lub gnojowicy. Są również rolnicy, którzy stosują roztwór preparatu do dippingu poudojowego, co jeszcze w bardziej wzmożony sposób pozwala walczyć z mastitis.

Czym właściwie są Pro Bio Emy?

Pro Bio Emy to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie naturalnych składników. Kompozycja jest mieszanką mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych, które egzystują ze sobą na zasadzie symbiozy i synergii. Ponieważ wymieniają między sobą źródła pożywienia, nie zwalczają się wzajemnie, lecz współpracują ze sobą, korzystnie wpływają na swojego gospodarza.

Andrzej Rutkowski
29. maj 2024 13:10