StoryEditor

Utrata punktów BCS odbija się na zdrowiu krów

Jeśli po wycieleniu krowy stracą więcej niż jeden punkt (w skali BCS), z większym prawdopodobieństwem wystąpi u nich mastitis, metritis oraz przemieszczenie trawieńca. Wydajność oraz płodność pozostają bez zmian.

02.10.2019., 00:00h
Punktowy wskaźnik kondycji (BCS) jest dobrym sposobem oceny żywienia krów. Warto jednak pamiętać, że każdej chorobie towarzyszy zauważalna utrata masy ciała, co negatywnie wpływa na płodność. Na początku laktacji zawsze dochodzi do utraty kondycji ciała. Jeśli jest ona bardzo widoczna, częściej dochodzi do martwych urodzeń  oraz częściej rodzą się cielęta płci męskiej.

Jak spadek kondycji wpływał na zachorowalność krów i płeć rodzących się cieląt?

Grupa robocza z Michigan przetestowała wyżej postawione hipotezy i zbadała skutki zmian skali BCS o więcej niż jeden punkt w czasie pierwszych 30 dni laktacji. Badaniem objęto  1000 krów, u których dokonywano oceny BCS w dniu wycielenia, oraz 30 dni później. Program hormonalny rozpoczynał się od 75 dnia. Badanie na cielność wykonano 35 po inseminacji, a  określenie płci miało miejsce między 60. a 66. dniem ciąży. Wszystkie choroby, które wystąpiły w okresie okołowycieleniowym zostały udokumentowane.
Ocena kondycji jest łatwym w użyciu narzędziem do obserwacji prawidłowości żywienia. W okresie przejściowym utrata kondycji powyżej jednego punktu wskazuje na zwiększoną podatność na choroby.
  • Ocena kondycji jest łatwym w użyciu narzędziem do obserwacji prawidłowości żywienia. W okresie przejściowym utrata kondycji powyżej jednego punktu wskazuje na zwiększoną podatność na choroby.

Jakie wyniki uzyskano?

  • Pierwiastki miały większą kondycję od wieloródek
  • Spadek BCS w pierwszym miesiącu laktacji, zwiększył stopień zachorowalności po wycieleniu
  • Produkcja mleka, wyniki płodności oraz płeć cieląt pozostały bez wpływu
  • Główną przyczyną zbyt wysokich wartości BCS przy wycieleniu były zbyt długie okresy  między wycieleniami.
Middleton et al., 2017
27. maj 2024 19:16