r e k l a m a
Partner portalu
Uwaga na niebezpieczne biofilmy bakteryjne

Uwaga na niebezpieczne biofilmy bakteryjne

Niska jakość wody pitnej obniża wydajność oraz może prowadzić do wystąpienia chorób u krów i cieląt. Poniżej wskazówki dotyczące profesjonalnej dezynfekcji wody podane przez dwóch ekspertów.

Woda to składnik numer jeden krów wysokowydajnych. Potrzebują jej od 150–180 litrów dziennie dla dobrej przemiany materii oraz do utrzymania wysokiej wydajności. Ważne jest, aby krowy o wysokim potencjale genetycznym i zdrowotnym, otrzymywały wodę, której jakość nie budzi żadnych zastrzeżeń. W codziennej pracy weterynaryjnej obserwuje się, iż krowy oraz cielęta są bardzo wrażliwe na bakteriologiczne zanieczyszczenie wody pitnej. Wrażliwość organizmu na wodę złej jakości może ujawniać się w problemach trawiennych u cieląt, a nawet w podwyższonej liczbie komórek somatycznych w mleku oraz złym stanie zdrowia wymienia i racic u krów dorosłych. Pogorszony smak wody powoduje spadek jej pobierania, co bezpośrednio wpływa na poziom wydajności. Ponadto woda obciążona bakteriologicznie może prowadzić do niedokładnego czyszczenia urządzeń udojowych. Bakterie zalegające w przewodach prowadzą do problemów z kondycją wymienia. W codziennej pracy na mlecznych fermach często mamy do czynienia z podwyższoną ilością komórek somatycznych oraz zbyt wysokim wskaźnikiem zachorowalności na mastitis – mówi lekarz weterynarii André Hüting.
 

Na początku diagnostyka

Do kompleksowej obserwacji zdrowia wymienia należy zawsze kontrola wszystkich czynników mających wpływ na zawartość liczby komórek somatycznych. Są to:
  • kontrola żywienia oraz warunków utrzymania,
  • kontrola bakteriologiczna na obecność klinicznej postaci mastitis,
  • kontrola doju oraz jakości wody.
Próbki powinny być pobrane z instalacji wodnej, z której dane gospodarstwo jest zaopatrywane w wodę. W laboratorium weterynaryjnym próbki wody poddawane są kontroli na obecność bakterii z grupy Coli oraz bakterii E. coli. Jeśli analiza wykaże podwyższenie wartości powyżej wartości wskazanych, konieczna jest dokładniejsza kontrola instalacji.
r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR