StoryEditor

Jak przeciwdziałać zagrzewaniu się paszy?

Żadna krowa nie lubi jeść zagrzanego TMR-u. Pachnie nieprzyjemnie i obciąża metabolizm. Co zatem prowadzi do częstego zagrzewania się świeżo wymieszanej paszy już w kilka godzin od zadania podczas ciepłej i wilgotnej pogody, pomimo, że w silosie kiszonka była jeszcze chłodna?
14.10.2019., 00:00h

W wysokiej temperaturze drożdże zaczynają wykorzystywać cukry

Powodem tego są drożdże znajdujące się w kiszonkach, które po zmieszaniu dawki z innymi wysokoenergetycznymi komponentami TMR-u zostają nagle zaopatrzone w dużą ilość skrobi oraz cukrów. W połączeniu z wysokimi temperaturami i tlenem wprowadzonym do paszy podczas mieszania, tworzą się idealne warunki wzrostu. Drożdże zaczynają się błyskawicznie rozmnażać, a efektem ubocznym ich aktywności metabolicznej jest niepożądane w paszy ciepło.
 

Jakie są możliwości przeciwdziałania?

Procesowi temu należy przeciwdziałać. Wdrożenie środków zapobiegawczych wymaga większych nakładów pracy niż zwykle, a dodatki zapobiegające wtórnemu zagrzewaniu kosztują. Z drugiej jednak strony mamy straty składników odżywczych w dawce oraz straty w wydajności spowodowane zmniejszonym pobieraniem paszy przez krowy oraz większą ilość niedojadów.

Konsultanci ds. żywienia określają następujące działania jako skuteczne:
  1. Na początku sezonu letniego przeprowadzić gruntowne czyszczenie stołu paszowego (zastosowanie myjki wysokociśnieniowej, ewentualne odnowienie powierzchni).
  2. Czyszczenie stołu paszowego przynajmniej raz dziennie – usunięcie wszystkich resztek ze stołu przed wyładowaniem świeżej porcji.
  3. Nie używać niedojadów dla innych grup zwierząt.
  4. Zadawanie świeżych porcji dwa razy dziennie, zamiast tylko raz dziennie.
  5. Jeśli świeża pasza zadawana jest tylko raz dziennie, to najlepiej w godzinach wieczornych.
  6. Nie dodawać do wozu paszowego kiszonek, które zagrzały się wtórnie już w silosie. W przypadku zagrzewania kiszonki w silosie podjąć odpowiednie środki zaradcze: odkrywanie tylko na potrzeby dziennego użytku, zwiększyć objętość wybieranej masy, jeśli to konieczne spryskać powierzchnie cięcia rozcieńczonym kwasem propionowym lub sorbinowym.
  7. Zastosować dodatki (niekorozyjne kwasy w granulacie lub w płynie) do TMR-u, aby opóźnić proces wtórnego zagrzewania. Przy tym upewnić się, czy rzeczywiście działają one na drożdże (patrz opis produktu, jednoznaczna identyfikacja przeciwko podgrzewaniu mieszanek paszowych).
  8. Należy zastosować zalecaną dawkę i trzymać się odpowiednich instrukcji (dotyczących pracy oraz dobrostanu zwierząt). Aby zwiększyć dokładność dozowania produktów płynnych, w niektórych przypadkach zalecane jest rozcieńczenie produktu wodą.
26. maj 2024 06:26