StoryEditor

Kontrola TMR-u jest kluczowa dla zdrowia i produkcji

Stały poziom produkcji mleka można osiągnąć tylko wtedy, gdy pobierana każdego dnia dawka jest tak samo skomponowana i zmieszana. Aby uzyskać efekt powtarzalności dawki, trzeba regularnie kontrolować proces żywienia, począwszy od warunków przechowywania pasz  do momentu ich zadania w postaci TMR-u.

27.12.2019., 00:00h
Wyliczona „na papierze” dawka ma zapewniać produkcję na poziomie ok. 35 litrów na krowę. I chociaż naszemu stadu nic nie dolega, w praktyce uzyskujemy średnio 32 l. Co powoduje te różnice? Często bagatelizowany jest fakt, iż dawka zadawana nie pokrywa się z dawką wyliczoną. Nieprawidłowe rozdrobnienie czy niewłaściwa kolejność mieszania mogą powodować niejednorodną strukturę dawki, a co za tym idzie, jej mniejszą wydajność.

Doradcy żywieniowi z firmy Diamond V opracowali metodę kontroli TMR-u, pomagającą eliminować typowe błędy związane z jego zadawaniem.

Kontroli tej poddawane są poniższe elementy:
  • Wóz paszowy – technika i dokładność.
  • Kontrola obciążenia maszyny oraz procesu mieszania.
  • Zarządzanie stołem paszowym.
  • Zgranie procesów zadawania paszy z dojem, częstotliwością usuwania obornika (zgarniacze ew. roboty czyszczące), jak również z wymianą ściółki, czyszczeniem boksów itp.
  • Organizacja składowania paszy, efektywność pracy. 


Punkt centralny – wóz paszowy

Wóz paszowy pracuje każdego dnia przez wiele godzin. Duże obciążenia maszyny prowadzą do zużywania się części, co automatycznie wpływa na zmianę struktur...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
26. maj 2024 09:15