StoryEditor

Kontrola żywienia krów: czym jest dawka wykorzystana?

Żywienie krów, szczególnie wysokowydajnych nie jest sprawą prostą. Specyfika trawienia przeżuwaczy sprawia, że nie od razu wiadomo, jak będzie wykorzystana pasza, którą podajemy krowom. Ułożenie dawki jest tylko wstępem do żywienia. Teoretyczne wyliczenia nie zawsze potwierdzają się w praktyce. Dużo ważniejsza jest kontrola dawki w oborze. Nieodzowna jest tu duża wiedza i doświadczenie, stąd kompetentni doradcy żywieniowi są potrzebni w każdej oborze.
24.09.2019., 00:00h
W żywieniu przeżuwaczy można wyróżnić 6 różnych typów dawek:
  1. Dawka obliczona
  2. Dawka wymieszana
  3. Dawka podana
  4. Dawka pobrana
  5. Dawka strawiona
  6. Dawka wykorzystana
Na każdym etapie powinny być one kontrolowane. A więc, gdy mamy tylko jedną dawkę dla krów zasuszonych i jedną w laktacji musimy wykonać 12 ocen. Gdy będą po dwie dawki, to mamy już 24 oceny do wykonania, czyli pracy i czasu potrzebujemy już dwa razy więcej. Aż strach pomyśleć o sytuacji, gdy będą po trzy dawki. Na szczęście, takie sytuacje zdarzają się rzadko i wiele przykładów pokazuje, że więcej dawek, nie oznacza wcale lepszego żywienia.

Idealnie byłoby, gdyby pierwsza dawka, którą liczymy była całkowicie zgodna z dawką ostatnią wykorzystaną. Ale przeważnie tak nie będzie, bo po drodze będą straty, często niezamierzone, które nie pozwalają postawić znaku równości pomiędzy różnymi typami dawek. Należy zrobić wszystko, aby tych strat było jak najmniej, stąd kontrola dawki w oborze jest tak istotna. 

Dawka wykorzystana – najważniejsza dawka w żywieniu krów

Żywienie zaczyna się na ogół od wyliczenia dawki. Później dawka musi być wymieszana, podana, pob...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
27. maj 2024 15:55