StoryEditor

Mocznik w mleku – przyjaciel czy wróg?

Mocznik należy do grupy związków organicznych występujących we krwi i innych płynach ustrojowych. W skład tego związku wchodzi węgiel, azot, tlen i wodór, a powstaje z amoniaku w wątrobie i nerkach. W przypadku nadmiernej ilości amoniaku w żwaczu, co jest związane z nadmiarem białka w dawce pokarmowej lub niedoborem energii, amoniak przedostaje się do krwi, a następnie trafia do wątroby.

19.09.2019., 00:00h
W cyklu mocznikowym amoniak zostaje przetworzony na mocznik, który z krwią przedostaje się m.in. do gruczołu mlekowego krów. Główną drogą usuwania mocznika z organizmu jest wydalanie z moczem. Koncentracja mocznika we krwi może ulegać znacznym wahaniom, a jego zawartość determinowana jest ilością substancji energetycznych. Należy jednak zaznaczyć, że na poziom mocznika w mleku mają wpływ również takie czynniki jak:
  • rasa,
  • wydajność mleka,
  • wiek zwierząt,
  • okres laktacji
  • godziny doju.

Co wpływa na poziom mocznika w mleku?

Na wydajność mleczną decydująco wpływa dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej z zapotrzebowaniem krowy. Bardzo duży wpływ na wydajność i skład mleka ma wiek, stan zdrowia krowy, sposób zasuszania i zdolności rozrodcze, a ponadto stadium i przebieg laktacji oraz długość jej trwania.

Krowy w pierwszych tygodniach laktacji mają w mleku mało mocznika, co wynika z naturalnej fizjologii krów po wycieleniu. Z początkiem laktacji następuje szybki wzrost wydajności mlecznej, któremu towarzyszy brak apetytu. Wraz z rozwojem laktacji i poprawą apetytu, wzrasta wydajność, ale również zwiększa się ilość mocznika w mleku....
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
29. maj 2024 15:42