StoryEditor

Nie skarmiaj krów zasuszonych dawką laktacyjną!

Jeśli mieszanina przygotowana dla krów będących w okresie laktacji ma być zadawana krowom zasuszonym to oczywiście powinna zostać rozcieńczona słomą. Jednakże zalety sporządzania oddzielnej dawki dla krów zasuszonych z perspektywy korzyści gospodarczych nie są znane.

06.09.2019., 00:00h
Aktualnie za dobrą praktykę w pokrywaniu potrzeb żywieniowych krów znajdujących się w fazie zasuszenia przyjmuje  się dwufazowy model żywieniowy:
  • W pierwszej fazie  (na około od 8 do 2 tygodni przed wycieleniem),  kiedy to krowy regenerują się po minionej laktacji, a tkanka gruczołu mlekowego powinna zaniknąć, zaleca się aby dawka pokrywała zapotrzebowanie energetyczne w wysokości od  5,1 do 5,5 MJ NEL na każdy kilogram suchej masy.

  • Druga faza zasuszania ( 2 ostatnie tygodnie przed porodem) powinna być dla krowy okresem przygotowawczym do zbliżającej się laktacji. Z tego względu zaleca się dawkę o zwiększonej  zawartości energii w granicach od 6,4 do  6,8 MJ NEL/ kg suchej masy.
Doradcy informują, iż do takiego żywienia krów zasuszonych coraz częściej nie dochodzi, szczególnie w mniejszych  gospodarstwach, w których ciężko o tworzenie osobnych dawek dla niewielkiej ilości zasuszonych krów.

Zamiast dwufazowego modelu żywienia krowom podczas całego okresu zasuszenia podaje się paszę podstawową przeznaczoną dla krów w laktacji. Za plus tej metody uważa się rezygnację tworzenia oddzielnej dawki oraz pozostawienie w niej tych sa...
Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Elita
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
29. maj 2024 21:10