StoryEditor

Uważaj na selekcję paszy przy żłobie!

Selekcjonowanie nie tylko negatywnie wpływa na pobranie paszy, ale może również prowadzić do problemów zdrowotnych zwierząt.

30.04.2022., 00:00h

Negatywne skutki sortowania TMR-u przez krowy

Kiedy krowy wybierają smakowite składniki dawki pokarmowej (zazwyczaj paszę treściwą), pojawiają się problemy, które często pozostają niezauważone. A konsekwencje są następujące – wydłuża się czas pobierania paszy, co prowadzi do wahań pH w żwaczu.

Jeśli pasza jest mocno selekcjonowana, może również dojść do kwasicy żwacza i zaburzenia przez to ogólnej kondycji krowy. Zjada ona wówczas mniej paszy, co z kolei prowadzi do obniżenia odporności. Z osłabionym systemem immunologicznym zwierzęta są bardziej podatne na mastitis. Pogarsza się zdrowie racic i płodność.

Jak zapobiec sortowaniu pasz przez krowy?

Dlatego też zawartość suchej masy w dawce powinna wynosić od 36 do 38%. Dodanie wody do TMR pomaga związać paszę treściwą z paszą podstawową i w ten sposób zapobiega selekcji. Zwiększa się pobranie paszy, a krowy stojące niżej w hierarchii stada przy stole paszowym są mniej narażone na przegonienie przez krowy o wyższej randze. Czas pobierania paszy jest krótszy, a wszystkie zwierzęta są równomiernie zaopatrzone w składniki odżywcze.

Źródło: Arnd Grottendieck
fot. Ireneusz Oleszczyński

15. czerwiec 2024 09:16