StoryEditorŻywienie cieląt

Zakwaszanie mleka dla cieląt w 5 krokach

Jeśli mleko pełne zakwasimy, jego jakość pozostaje niezmienna przez dłuższy czas. Jest to szczególnie ważne, gdy temperatury rosną. Praktyczne wskazówki.
16.12.2022., 20:00h

Po co zakwaszać mleko dla cieląt?

Przy żywieniu ad libitum cielęta mają ciągły, swobodny dostęp do mleka lub preparatu mlekozastępczego w wiaderkach ze smoczkami. Jeśli podajemy mleko pełne, jest ryzyko, że w ciepłe, wiosenne dni lub upalnym latem mleko się zepsuje Jednym z rozwiązań jest zakwaszanie mleka, co utrzymuje jakość napoju na stałym poziomie przez cały dzień. Zakwaszenie nie tylko zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, ale też poprawia strawność, ponieważ mleko jest "wstępnie strawione" przez dodatek kwasu. Oznacza to, że cielęta chętnie piją napój nawet wtedy, gdy jest zimny.

Kolejnym plusem zakwaszenia, tj. obniżenia pH mleka, jest ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów biegunkowych, takich jak E. coli. Dlatego też zakwaszone mieszanki do pojenia cieląt sprawdzają się w gospodarstwach, w których występują problemy z biegunkami. Czy zakwaszanie jest konieczne? Zależy to od konkretnego gospodarstwa, na pewno zakwaszanie mleka pełnego jest zalecane:

  • w wysokich temperaturach,
  • w przypadku problemów z utrzymaniem higieny.

Czym zakwaszać mleko dla cieląt?

Zakwaszenie mleka można uzyskać przez dodanie kwasów organicznych, na przykład kwasu mrówkowego, cytrynowego, propionowego lub przez dodanie gotowych mieszanin kwasów.

Uwaga: Jeśli pasza dla cieląt zostanie zmieszana z kwasami organicznymi (np. kwas mrówkowy), są one oficjalnie uznawane za dodatki paszowe. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie higieny pasz, dotyczy ich obowiązek prowadzenia dokumentacji. Większość gotowych mieszanin kwasów składa się z kilku składników. Są one zatem uważane "tylko" za pasze uzupełniające i nie podlegają wymogowi dokumentacyjnemu.

image

Zakwaszony napój z mleka pełnego zachowuje stabilną jakość przez cały dzień. Dzięki temu dobrze nadaje się do podawania ad libitum

FOTO: Elita

Zakwaszanie mleka dla cieląt w 5 krokach

Cielęta mogą być karmione zakwaszonym mlekiem pełnym od 2. dnia życia. Aby przyzwyczaić cielęta do zakwaszenia, dawkę można zwiększać stopniowo. Zakwaszenie przebiega w następujących etapach:

1. Po doju należy wlać wymaganą ilość mleka do wiadra ze smoczkiem, taksówki mlecznej itp.

2. Odmierzyć wymaganą ilość zakwaszacza za pomocą miarki, a następnie wymieszać z niewielką ilością zimnego mleka (15°C). Ważne jest, aby podczas dozowania postępować zgodnie z instrukcjami producenta. W zależności od produktu, do dozowania potrzebne są różne ilości.

  • Uwaga: Podczas pracy z kwasami należy nosić okulary i rękawice ochronne, ponieważ są one bardzo silnie żrące!

3. Następnie wymieszaj całe mleko z mieszanką wstępną. W ten sposób mleko nie wycieknie aż tak bardzo, a efekt mieszania będzie najlepszy z możliwych.

4. Po każdym mieszaniu należy sprawdzić wartość pH, aby zapobiec zbyt dużemu zakwaszeniu. Wartość pH gotowej mieszanki powinna wynosić powyżej 5,5. Taka wartość pozwala ograniczyć rozwój bakterii, a mimo to jest smaczna dla cieląt. Jeśli wartość pH jest niższa, napój staje się zbyt kwaśny i cielęta piją go mniej chętnie. Do określania tej wartości bardzo dobrze nadają się cyfrowe mierniki pH. Są one znacznie dokładniejsze niż paski testowe, ale muszą być regularnie kalibrowane, ponieważ ich dokładność szybko spada.

image

Nawet jeśli mleko dla cieląt jest zakwaszone, wiadra (i smoczki!) powinny być codziennie czyszczone

FOTO: Elita

5. Jeśli wartość pH jest wyższa niż 5,5, poidło można napełnić letnim lub zimnym mlekiem. Zakwaszenie, pomimo poprawy stabilności, nie daje 100% gwarancji zdrowia. Nie wolno zaniedbywać codziennej kontroli poideł i cieląt. Wiadra i smoczki należy w miarę możliwości czyścić codziennie, aby zapobiec tworzeniu się zanieczyszczeń biologicznych. Niezbędna jest do tego czysta woda do mycia, a także suszenie i dezynfekcja wiader po zakończeniu pracy. Optymalnie, gdy każde cielę ma swoje własne wiadro przez cały okres pojenia.

Jeśli jakość mleka do picia jest dobra, nie trzeba go zakwaszać. Siara i preparaty mlekozastępcze również nie wymagają zakwaszania.

22. lipiec 2024 16:41