StoryEditor

Czy mleczarnie będą chronione przed blackoutem?

Jeszcze przed zimą sektor mleczarski wraz z całym przemysłem rolno-spożywczym ma trafić na listę priorytetową i będzie chroniony przed ograniczeniami w dostawach energii. Minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną zadeklarował, że rozporządzenie dotyczące stopni zasilania w energię zostanie znowelizowane. 

27.07.2022., 00:00h

Spółdzielnie mleczarskie będą chronione przed ograniczeniami w dostawach energii

Od dłuższego czasu przemysł mleczarski oraz organizacje zrzeszające rolników postulowały o zmianę dotychczasowych przepisów i ochronę sektora rolno-spożywczego w przypadku pogłębienia kryzysu na rynku energetycznym i możliwych limitach w dostawach prądu. Minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk zadeklarował, że rozporządzenie dotyczące stopni zasilania w energię zostanie zmienione, a przemysł przetwórczy i rolno-spożywczy będzie objęty ochroną przed ewentualnym blackoutem. Jest to szczególnie ważna kwestia dla krajowego przemysłu mleczarskiego - mleko jest surowcem, którego przetwórstwo odbywa się w sposób nieprzerwany i  nie sposób wyobrazić sobie sytuację, w której podmioty zajmujące się jego skupem i przetwórstwem, objęte byłyby limitami w dostawach energii. 

- Jeszcze przed zimą przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, trafi na listę branż chronionych przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu - deklaruje wicepremier Henryk Kowalczyk na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Nowe rozporządzenie ma być gotowe do października.

Kowalczyk: Przemysł przetwórczy będzie na liście priorytetowej

W Polsce obowiązuje aktualnie dziesięciostopniowy plan ograniczeń w poborze energii elektrycznej, który określany jest w stopniach od 11 do 20. Stopień 11 zasilania zakłada, że odbiorca może pobierać pełną, przewidzianą w umowie moc. Stopnie zasilania od 12-19 to stopniowe ograniczenia pobierania mocy, a stopień 20 pozwala przedsiębiorstwu na pobór mocy jedynie do ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń. Nie da się jednak wtedy prowadzić pełnej produkcji.

Stopnie nie obejmują gospodarstw domowych oraz takich obiektów jak szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego, porty lotnicze, kolej, obiekty wojskowe i  energetyczne oraz obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym.

    Przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy, któremu zamknięcie dostaw energii groziłoby zmarnowaniem żywności, będzie uwzględniony na liście priorytetowej, czyli chroniony przed zmniejszeniem zasilania czy odcięciem prądu – powiedział minister Kowalczyk.

    Oprac. Kamila Dłużewicz
    fot. Ireneusz Oleszczyński

    27. maj 2024 09:00