StoryEditor

Na co pójdzie ponad 4 mln złotych z Funduszu Promocji Mleka?

Na początku grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Uczestniczyło w nim ośmiu z dziewięciu członków Komisji.

Najwięcej środków dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W posiedzeniu z powodu obiektywnych przyczyn nie mógł uczestniczyć Stanisław Wieczorek z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. W związku z tym wszystkie zgłoszone przez tę organizację wnioski zostaną poddane głosowaniu na kolejnym spotkaniu. Do Planu Finansowego na rok 2021 dołączono aż 40 zadań. Łączna kwota, jaką rozdysponowano podczas posiedzenia na wydarzenia przewidziane ustawą o funduszach promocji wyniosła 4 249 255,33 zł.

W trakcie ostatniego posiedzenia Komisji najwięcej środków uzyskała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jest to kwota 2 769 910 zł. Ich znacząca część zostanie przeznaczona na wystawy i targi. Łącznie na tego rodzaju wydarzenia postanowiono przeznaczyć 1 945 910 zł. Największe finansowanie otrzymały: XI Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego (400 000 zł) i XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (200 000 zł). Inne wystawy i targi postanowiono dofinansować kwotami od 29 000 zł (X Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego) do 119 500 zł (Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego). Mniejsza lub większa kwota z Funduszu Promocji Mleka trafi do organizatorów wystaw hodowlanych odbywających się w większości województw. Zadanie „Mlekoś odkrywa smaki” otrzymało wsparcie w kwocie 200 000 zł. Odbywać ma się w czterech lokalizacjach: Szepietowo, Kamień Pomorski, Szczyrzyc i Minikowo. Polega ono na organizacji stref dla najmłodszych, w których prowadzone będą działania edukacyjne mające budować zdrowe nawyki żywieniowe. Federacja uzyskała 30 000 zł na opracowanie graficzne i wydruk kalendarza, który ma promować spożycie mleka wśród dzieci. 

Wsparcie uzyskała również prowadzona wcześniej w trakcie pandemii akcja. „Dziękujemy, że pijecie mleko” (120 000 zł). Kwotę 20 000 zł Federacja przeznaczy na prezentacje bydła mlecznego podczas jednej z największych imprez rolniczych, a mianowicie Agro Show. Szkolenia dedykowane sektorowi mleczarskiemu kryjące się pod zadaniem Ogólnopolska Szkoła Młodych Hodowców otrzymały wsparcie w wysokości 100 000 zł. Z kolei kwota 118 000 zł będzie przeznaczona na inny cykl szkoleń, czyli: Wysoka wydajność i dobra płodność – czy to jest możliwe? Identyczne kwoty Komisja postanowiła przeznaczyć na dofinansowanie IV Forum Genetycznego i cykl szkoleń: Od pola do stołu paszowego. Podsumowując, do tej pory Federacja uzyskała 3,08 miliona złotych na zadania do realizacji w roku 2022. Jest to wartość stanowiąca jedną czwartą funduszu.

Ile środków dla Polskiej Izby Mleka i innych organizacji?

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zarządzającej Polskiej Izbie Mleka przyznano 213 339 zł. Środki te będą przeznaczone na udział w spotkaniach międzynarodowych (66 339 zł) oraz organizację XV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich (147 000 zł).

Wsparcie otrzymały również trzy organizacje nieposiadające swojego przedstawiciela w Komisji Zarządzającej. Warsztaty kulinarne oraz konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych z całej Polski ma być zorganizowany przez Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna. Został on dofinansowany kwotą 406 344,03 zł. Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego otrzymał 148 000 zł, na organizację XVII Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego i opłacenie składek w organizacjach stowarzyszających hodowców tej rasy. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy otrzymało wsparcie dotyczące czterech zadań na łączną kwotę 448 980 zł. Są to: organizacja konkursu Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie, przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej mleka i jego przetworów, Krajowa Ocena Przetworów Mlecznych i przygotowanie seminarium podczas XV Euroforum Polskiego Mleczarstwa.


Polska Ekologia jako pierwsza wykorzystuje środki z różnych funduszy

Z planów finansowych poszczególnych wynika, że najszerzej zakrojone działania promocyjne spośród wszystkich organizacji mających przedstawicieli w Funduszach Promocji, ma zamiar prowadzić Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych Polska Ekologia. Podczas ostatniego posiedzenia komisji otrzymała ona zaledwie 262 682,30 zł. Będą one jednak przeznaczone na działania finansowane z kilku funduszy promocji. Co więcej, mają one być częścią wkładu własnego do kampanii informacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jedna z nich to EUOrganicschool, która ma być realizowana w Polsce i Rumunii. Jej całkowity budżet jest planowany na 9,5 mln zł. Drugą jest THAT’S Organic, kierowana na rynek Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Działania polegające na traktowaniu środków z funduszu promocji jako elementu większej kampanii promocyjnej są od lat dozwolone w przepisach regulujących ich działanie. W przypadku Funduszu Promocji Mleka miały miejsce zadania realizowane wspólnie poprzez kilka organizacji. Przykładem była współpraca Polskiej Izby Mleka z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka lub Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich z NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i Polskim Związkiem Zawodowym Rolników. 

Jednak to Polska Ekologia jako pierwsza wykorzystuje środki z różnych funduszy. O celowości takich działań członkowie organizacji mleczarskich wspominają już od dawna. Tym bardziej, że spożywanie produktów odzwierzęcych znajduje się pod coraz większym obstrzałem, a działania typowo wizerunkowe byłyby jak najbardziej na miejscu. Wystarczy zestawić kwoty podejmowanych działań. Mniejszy z realizowanych przez Polską Ekologię projektów promocyjnych jest wartościowo większy niż niektóre fundusze promocji. Drugi blisko dwukrotnie większy niż cały Fundusz Promocji Mleka.

Ilość środków rozdysponowanych z funduszu promocji mleka na rok 2022 wynosi 9 315 505,67 zł

Jak do tej pory największa pula środków wędruje do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (3 mln zł) i Polskiej Izby Mleka (2,74 mln zł). Z kolei najmniejsza pula spośród organizacji posiadających swojego reprezentanta w Komisji Zarządzającej trafiła do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich (166,3 tys. zł). Maksymalnie mógłby on jeszcze uzyskać z funduszu – przy obecnym planie finansowym oraz założeniu, że inne organizacje nie będą wnioskować o jakiekolwiek inne działania – 2,7 mln zł. Warto przypomnieć, że Związek w latach ubiegłych był jednym z największych beneficjentów środków funduszu. Przypominamy jednocześnie, że jest to największa organizacja rolników spółdzielców, zrzeszająca większość spółdzielni mleczarskich w kraju. Tak niski poziom uzyskanego dotychczas finansowania powinien być tematem do dyskusji Rady Związku, a w szczególności jej przewodniczącego dr. inż. Szczepana Szumowskiego. Związkowi udało się zorganizować kilka ciekawych kampanii promocyjnych, które dotarły do szerokiego grona odbiorców. Za przykład może posłużyć kampania,,MLEKO Dobry Wybór”, która jest realizowana między innymi za pośrednictwem Telewizji Publicznej i stanowi jedną z ciekawszych pozycji zrealizowanych przy wsparciu Funduszu Promocji.

Krzysztof Wróblewski
Artur Puławski
Zdjęcia: Pixabay

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 01/2022 na str. 69. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR:  Zamów prenumeratę.

28. maj 2024 12:16