StoryEditor

Parlament Europejski chce skrócenia czasu transportu zwierząt do rzeźni

Parlament Europejski chce ograniczenia czasu transportu zwierząt przeznaczonych na ubój do maksymalnie ośmiu godzin.
25.02.2022., 00:00h

Transport zwierząt przeznaczonych na ubój zostanie skrócony do 8 godzin

Zgodnie z ostatecznymi zaleceniami Specjalnego Komitetu ds. Transportu Zwierząt przyjętymi 20 stycznia br. na sesji plenarnej w Strasburgu, limit czasowy nie ma objąć zwierząt hodowlanych i tych do dalszego tuczu. W tym przypadku maksymalny czas transportu miałby wynieść 29 godzin. Parlament chce również całkowitego zakazu transportu zwierząt poniżej 35. dnia życia.

Przestarzałe i nieegzekwowane przepisy dotyczące transportu zwierząt

Według Parlamentu Europejskiego obecne przepisy UE dotyczące transportu zwierząt są przestarzałe i niedostatecznie egzekwowane. PE planuje wprowadzić konieczność rejestrowania na kamerach załadunku i rozładunku w pojazdach transportowych. Nowe przepisy obejmują też konieczność instalacji w pojazdach urządzeń do pomiaru temperatury, wilgotności i amoniaku.

Artur Puławski
Zdjęcie: Andrzej Rutkowski
26. maj 2024 14:52