StoryEditor

Syndyk chce 140 mln złotych za SM Bielmlek

Na stronie internetowej zarządzającego Spółdzielnią Mleczarską Bielmlek, syndyka Jana Glińskiego, pojawiła się informacja o pisemnym przetargu na zakup majątku po upadłej spółdzielni mleczarskiej. Cena wywoławcza to 140 milionów złotych. Oferty można składać do 17 grudnia.

01.12.2021., 00:00h

Majątek Bielmleku pod młotek

Przetarg dotyczy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zakład mleczarski zlokalizowany w Bielsku Podlaskim. Majątek wyceniony na 140 milionów złotych stanowią nieruchomości o powierzchni 7,9 ha wraz z budynkami i budowlami, ruchomości stanowiące wyposażenie zakładu oraz wartości niematerialne i prawne w postaci znaków towarowych, domen i oprogramowania.

Pisemne oferty zakupu należy składać do godziny 14 dnia 17 grudnia w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.

Na sprzedaż również zakład obróbki drewna

Do przetargu wystawiono również cześć bielskiej spółdzielni, którą jest zakład przetwórstwa drewna w Hajnówce. Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa została oszacowana na 2 647 200 zł.

W skład obiektu wchodzą nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawo własności budynków i budowli oraz ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia i materiałów. Oferty na zakup zakładu należy składać w siedzibie upadłej spółdzielni.

Sprzedaż po raz kolejny

Jest to kolejna próba sprzedaży majątku spółdzielni. Poprzednio wolę zakupu przedsiębiorstwa wyrażała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy oraz spółka Laktopol, będący jej dzierżawcą.  

Artur Puławski

26. maj 2024 13:39