StoryEditor

Polska coraz większym producentem serów. Ponad 500 mln euro z eksportu

Od czasu jak Polska przystąpiła do UE produkcja serów w naszym kraju wzrosła aż o 65 procent! Dzięki temu Polska urasta do potęgi w produkcji serów, wyprzedzając Danię i zrównując się z Holandią! Sery i twarogi odpowiadają także za ponad 0,5 mld euro eksportu polskiej żywności i to w siedem miesięcy 2021 roku. 

15.11.2021., 00:00h

Polska jest piątym w Unii Europejskiej i szóstym na świecie producentem serów

Polska jest piątym w Unii Europejskiej i szóstym na świecie producentem serów Wśród państw unijnych największym producentem serów są Niemcy. Tamtejsze zakłady w roku 2020 wytworzyły ich 2,4 mln ton. Kolejnymi wśród producentów są Francja (1,9 mln ton) oraz Włochy (1,3 mln ton).

Lokująca się na piątej Polska wyprodukowała w 2020 roku 0,9 tys. ton serów. Było to zaledwie o 0,1 mln ton mniej niż słynąca z produkcji serów dojrzewających Holandia (1 mln ton). Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że polskie zakłady mleczarskie wytwarzają blisko dwukrotnie więcej serów niż Hiszpania i Dania.

Sery twarogowe i sery dojrzewające głównym produktem polskich spółdzielni mleczarskich

Jak podaje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od wejścia Polski do Unii Europejskiej do roku 2020, produkcja serów wzrosła o 65%. Obecny wolumen produkcji wynosi 960 tys. ton.

W tym największy udział posiadają sery twarogowe. Stanowią 51% produkcji. Sery dojrzewające to 37% produkcji. Istotny jest również udział serów topionych. Stanowi on 8% produkcji serów ogółem.

Największy udział wartościowy posiadają jednak sery dojrzewające. Wynosi on ponad 50%. Jest to również najszybciej rozwijająca się kategoria wśród serów. Od roku 2004 wielkość ich produkcji wzrosła o 139 tys. ton., osiągając 358 tys. ton w roku 2020. Najwyższy poziom produkcji serów dojrzewających polskie zakłady mleczarskie osiągnęły w roku 2019. Było to 373 tys. ton.

Sery i twarogi napędzają eksport polskiego sektora mleczarskiego

Sery i twarogi są obecnie głównym produktem eksportowym polskiego mleczarstwa. W okresie od stycznia do lipca 2021 roku stanowiły one ponad jedną trzecią wartości eksportu produktów mleczarskich ogółem. Jest to blisko 520 mln euro.

Głównymi kierunkami eksportowymi są państwa unijne. Największy udział przypada:

  • Republice Czeskiej,
  • Włochom,
  • Słowacji,
  • Niemcom.

Głównym odbiorcą wśród państw poza unijnych jest Ukraina, Arabia Saudyjska i Wielka Brytania.

Producja serów w Polsce z dodatnią dynamiką produkcji

Produkcja serów jest w Polsce działem przetwórstwa mleka, który rośnie najbardziej dynamicznie. W okresie od stycznia do września 2021 roku wyprodukowano ich o 3% więcej, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nastąpiło to pomimo zahamowania dynamiki w okresie od marca do sierpnia 2021.

Według danych Eurostatu, w Polsce jedynie trzy kategorie produktów mleczarskich odnotowały w roku 2021 dodatnią dynamikę produkcji. Oprócz wymienionych serów, są to jogurty i inne fermentowane napoje mleczne oraz pełne mleko w proszku.

W przypadku tych pierwszych wynosi ona 0,8%, w drugim 1,4%. W pierwszych trzech kwartałach roku 2021 w największym stopniu zmniejszyła się produkcja mleka zagęszczonego (o 7,1%) i odtłuszczonego mleka w proszku (o 7%). Istotnie zmniejszyła się również produkcja masła (o 5,3%).

Artur Puławski
Fot. Pixabay

24. maj 2024 23:55