StoryEditor

ARLA stawia na ekologiczną produkcję mleka

Brytyjski oddział Spółdzielni Mleczarskiej ARLA zadeklarował zwiększenie co najmniej o 50 proc. produkcji mleka ekologicznego w ciągu pięciu lat. Rolnicy objęci tym programem będą musieli m.in. przejść na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

29.10.2021., 00:00h

Znacznie szybszy wzrost wydatków na żywność ekologiczną

Największa w Europie spółdzielnia mleczarska ma zamiar zwiększyć swój skup mleka ekologicznego na terenie Wielkiej Brytanii z 180 do 270 mln litrów. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów. Dynamika spożycia ekologicznych produktów mleczarskich wzrosła o 4% rok do roku. Wydatki na żywność ekologiczną zwiększyły w ciągu roku 2020 o 9,4%. Natomiast na jej nie ekologiczne odpowiedniki o 5,6%.

Cztery obszary dla poprawy klimatu wprowadzane przez ARLA

Sami producenci mleka ekologicznego współpracujący z ARLĄ zostali objęci programem Organic 2.0. Ma on wejść w życie od stycznia 2021 roku.

Obejmuje on cztery obszary, w których mają oni poczynić inwestycje. Są to wpływ na klimat, ochrona gleby, różnorodność biologiczna i dobrostan zwierząt. Dostawcy objęci programem będą również zobowiązani do całkowitego przejścia na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Wyznaczono również cel klimatyczny. Jest to 30 proc. redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2028. Jest to dwa lata mniej, niż czas wyznaczony dla gospodarstw prowadzących produkcję konwencjonalną. W gospodarstwach będzie również prowadzona ocena zawartości węgla w glebie w celu stworzenia poziomu bazowego dla przyszłych pomiarów redukcji emisji. Od 2022 roku będą oni musieli również prowadzić we własnym zakresie ocenę użytkowanych przez nich gruntów.

Więcej działań na rzecz bioróżnorodności i dłuższy wypas krów

W ramach poprawy różnorodności biologicznej, producenci mleka będą zobligowani do prowadzenia corocznej oceny swoich działań oraz ich rejestrowania. Uwaga ma być zwracana w szczególności na powstawanie siedlisk owadów zapylających, sadzenie żywopłotów i umożliwianie im zakwitania.

W tym celu spółdzielnia stworzyła katalog Dobrych Praktyk zawierający 33 sposoby postępowania. Dostawca będzie zobligowany do spełnienia co najmniej siedmiu z nich. Wprowadzony ma być również dłuższy okres wypasu. Obecnie jest to 120 dni w roku. Docelowo ma być ich co najmniej 150. Bydło w wieku powyżej sześciu miesięcy ma mieć dostęp do,,czochradeł‘‘.

ARLA chce wyróżnić się na rynku produktów mlecznych

Wprowadzenie nowych kryteriów ekologicznych jest nie tylko słuszne, ale dynamika rynku jest taka, że jest to najbardziej odpowiedni moment właściwy czas. Opierając się na tym czego oczekują nasi konsumenci, szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą nam uzyskać wyróżniającą się pozycję w tej kategorii mleczarstwa. Dbałość o ziemię i bioróżnorodności daje nam wyraźną i istotną różnicę – wyjaśnia Peter Giørtz-Carlsen, wiceprezes i szef strefy europejskiej Arla.

ARLA jest największym producentem ekologicznych produktów mleczarskich. Znaczącą część jej produkcji stanowią produkty ekologiczne. Jako pierwsza rozpoczęła produkcję organicznego mleka w proszku. Spółdzielnia podejmuje szereg inicjatyw mających na celu ochronę środowiska i klimatu.

Artur Puławski

26. maj 2024 02:01