StoryEditor

Jest chętny na SM Bielmlek! Kto i za ile przejmie mleczarnię?

Znalazł się chętny na zakup Bielmleku. Potencjalnym nabywcą jest spółka 5M z siedzibą w Bosutowie (woj. małopolskie). To przedsiębiorstwo powiązane z Grupą Kapitałową Polindus. W jej skład wchodzi między innymi Laktopol, będący dotychczasowym dzierżawcą zakładu Bielmlek.

14.06.2022., 00:00h

Spółka 5M nie startowała w organizowanych przez syndyka i radę wierzycieli przetargach. Ostatni z nich miał miejsce 3 czerwca i jak poprzednie zakończył się niepowodzeniem.

5M chce wyłożyć 87 mln złotych na zakup Bielmleku

Spółka 5M złożyła ofertę zakupu. Opiewa ona na 87 milionów zł, czyli kwotę jaką chciał uzyskać syndyk z radą wierzycieli podczas ostatniego z mających miejsce przetargów. Z wypowiedzi syndyka dla lokalnych mediów wynika, że została już zawarta przedwstępna umowa sprzedaży.

Bielmlekowi została przekazana również zaliczka na poczet zakupu w wysokości 8,7 miliona złotych, czyli 10% wartości transakcji. Pozostałe środki na zakup upadłej mleczarni spółka ma zamiar pozyskać z udzielonych przez banki kredytów.

Przedsiębiorstwo musi również uzyskać zgodę na koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czas na rozważenie oferty zakupu przez zarządzających majątkiem spółdzielni wynosi dwa tygodnie.

Potencjalny inwesteor w Bielmlek powiązany z Laktopolem

Spółka 5M nie jest dużym przedsiębiorcą. Jej kapitał wykazany w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi 50 tysięcy złotych. Jedynym jej udziałowcem jest Polindus sp. z o.o. To grupa kapitałowa skupiająca między innymi zakłady mleczarskie Laktopol w Suwałkach i Łosicach.

Artur Puławski

29. maj 2024 20:45