StoryEditorNauka w praktyce

Czy można przewidzieć wydajność życiową krowy zaraz po narodzinach?

Dzięki zaawansowanym modelom uczenia maszynowego, można już przy narodzinach przewidzieć potencjalną życiową wydajność cieląt.
01.07.2024., 16:30h

Przewidywanie wydajności życiowej krów jest możliwe 

 

Życiowa wydajność krów jest złożoną cechą, która zależy m.in. od genetyki, środowiska i zarządzania. Ponieważ niektóre gospodarstwa mleczne mają nadmiar samców, wiarygodna prognoza życiowej wydajności mogłaby umożliwić podejmowanie wcześniejszych i dobrze uzasadnionych decyzji selekcyjnych.

Aby to osiągnąć, naukowcy wykorzystali dane genetyczne, środowiskowe i zarządzania z holenderskich gospodarstw mlecznych do stworzenia tzw. modeli uczenia maszynowego, które umożliwiają prognozowanie życiowej wydajności nowo urodzonego cielęcia.

image
Opracowany w bieżącm roku model jest w stanie przewidzieć, jaka będzie życiowa wydajność tego cielęcia
FOTO: Beata Dąbrowska

Najlepszy model był w stanie wyjaśnić nawet do 47% wariancji w życiowej wydajności. Jest to znacząca poprawa w porównaniu do regresji liniowej wskaźników hodowlanych, uzupełnionej średnią życiową wydajnością na poziomie gospodarstwa, która mogła wyjaśnić jedynie 21,7% wariancji.

Przy statystycznym założeniu nadmiaru 20% cieląt i losowego wyboru nadmiaru jako standardu, najlepszy model doprowadził do 9,4% wyższej życiowej wydajności zatrzymanych zwierząt w porównaniu z aktualną holenderską średnią życiową wydajnością.

Źródło: Perneel et al. 2024

14. lipiec 2024 12:01