StoryEditorŻywienie cieląt

Czy preparat mlekozastępczy z obniżoną zawartością białka to dobry wybór?

Mniej białka w odpajaniu cieląt pozwala zmniejszyć koszty żywienia przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na zdrowie cieląt. To wyniki praktycznych badań prowadzonych podczas odchowu.

05.11.2022., 11:00h

Czy dobry preparat mlekozsatępczy dla cieląt musi dużo kosztować?

Wysokiej jakości preparat mlekozastępczy kosztuje niemało. Czy można na nim zaoszczędzić? Tym zagadnieniem zajął się Lukas Runnebaum w swojej pracy magisterskiej wykonanej na Wydziale Żywienia Zwierząt Uniwersytetu w Osnabrück.

Poziom białka obniżony z 21% do 17% zawartości

Badanie: 96 jałówek ważono w 10., 30., 42., 54. i 67. dniu ich życia. Cielęta otrzymywały wysokiej jakości, preparat mlekozastępczy przez cały okres odpajania. Pozostałe 48 cieląt stopniowo przestawiano na preparat mlekozastępczy o obniżonej zawartości białka, począwszy od 30. aż do 50. dnia życia, kiedy to dostawały wyłącznie nowy preparat. Nie zawierał on żadnego odtłuszczonego mleka, a zawartość białka obniżono do poziomu 17% zamiast zwyczajowych 21%.

Ponadto, oprócz białek mleka, wspomniany wyżej preparat zawierał również białko roślinne z pszenicy. Stopniowa zamiana preparatów mlekozastępczych była sterowana komputerowo za pomocą automatycznych podajników z dwoma zbiornikami magazynowymi i odpowiednią techniką dozowania.

Jakie wyniki uzyskano?

Nie stwierdzono istotnych różnic w masie ciała i dziennych przyrostach pomiędzy grupą doświadczalną i kontrolną. Preparat mlekozastępczy o obniżonej zawartości białka pozwolił zaoszczędzić 2 g azotu na kilogram przyrostu. W zależności od poziomu cen, redukcja białka zmniejszyła również koszty żywienia jednego cielęcia o 4,55 do 5,60 € podczas całego okresu odchowu. Aby jednak opracować praktyczną koncepcję, konieczne są dalsze badania.

 

Źródło: M. Sc. Lukas Runnebaum, prof. dr Heiner Westendarp, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück

29. maj 2024 19:09