StoryEditorDobrostan krów

Słoma łagodzi stres u krów

Po doświadczeniach i licznych obserwacjach kanadyjscy naukowcy są zgodni, co do tego, że podawanie jałówkom słomy eliminuje stres związany z ograniczonym dostępem do stołu paszowego i głodem, który jest potęgowany brakiem zajęcia. Jednym słowem – dodatek słomy do dawki zajmuje jałówki, uspokaja je, a jednocześnie nie prowadzi do zatuczenia.
21.04.2024., 15:30h

W jaki sposób słoma odstresowuje krowy w oborze?

 

Na Uniwersytecie w Vancouver w Kanadzie przeprowadzono cykl eksperymentów dotyczących zachowania jałówek w wieku 5–8 miesięcy, przeniesionych z cielętnika do jałownika. W każdym z doświadczeń jałówki miały dostęp do specjalnych żłobów, do których zadawano im TMR, słomę oraz koncentraty, z tym, że w każdym żłobie zastosowano inną strategię żywieniową.

W trwającym przez 7 dni doświadczeniu, do TMR-u dodano słomę żytnią i oceniano jej wpływ na pobranie pasz i zachowanie żywieniowe jałówek. Zwierzęta dobrano według wagi, kondycji ciała oraz wielkości i podzielono na 3 grupy kontrolne.

Pierwsza grupa zwierząt otrzymywała dawkę podstawową składającą się z: kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki i koncentratów, druga dostawała analogiczną dawkę oraz 10-procentowy dodatek słomy żytniej, trzecia grupa otrzymywała z kolei dawkę kontrolną wzbogaconą o 20-procentowy dodatek słomy.

Dodatek słomy zmienia wydłuża probranie paszy, ale nie prowadzi do ich zatuczenia


Zaobserwowano, że zwykłe dodanie słomy do dawki zmieniło zasadniczo zachowanie jałówek pod względem pobrania paszy. Przede wszystkim, dodatek słomy sprawił, że o kilka minut wydłużył się czas pobierania paszy podczas jednego odpasu. Jałówki otrzymujące do dawki podstawowej 10-procentowy dodatek słomy przeznaczały dziennie, łącznie 13 minut więcej na pobieranie paszy, a te które miały 20 proc. słomy więcej w dawce, pobieraniem paszy zajmowały się o 19 minut dłużej.

Badacze dowiedli jednak, że najbardziej optymalny udział słomy w dawce powinien wynosić 10 proc. Dodanie bowiem 20 proc. powoduje, że jałówki przyrastają tylko 0,9 kg dziennie.

Natomiast grupa kontrolna jałówek i ta, która otrzymywała 10 proc. słomy, przybierała na wadze po 1 kg dziennie, co oznacza, że pobranie do 10% słomy nie zmienia kondycji jałówek, a jednocześnie obniża stres powodowany zmniejszeniem porcji.

{embed_photo_100_tpr}437779{/embed_photo_100_tpr}

Beata Dąbrowska

28. maj 2024 05:01