StoryEditorMleko

8 polskich mleczarni i uczelnie dostaną 100 mln zł. Na co pójdą pieniądze?

Polskie mleko stanowi jeden z najbardziej pożądanych produktów w Europie. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło projekt, z którego skorzystają nie tylko mleczarnie, ale również uczelnie rolnicze w kraju. O co chodzi?

Program „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”

5 października 2023 miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie pilotażu programu o nazwie „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister Romanowski, Polska dysponuje jednym z najbardziej nowoczesnych sektorów branży spożywczej, którym jest sektor mleczarki, dlatego uczelnie wraz z mleczarniami wezmą udział w programie „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”.

Jaki jest cel programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”?

Dzięki opracowaniu programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” wybrane uczelnie rolnicze w kraju zyskają możliwość przeprowadzania badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji. Warunkiem realizacji programu jest zachowanie w trakcie pracy dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. Dzięki czemu będzie możliwa bezpośrednia współpraca świata nauki ze światem biznesu.

– Sektor mleczarski dociera bezpośrednio do naszych konsumentów, ale także doskonale odnajduje się na światowych rynkach. To będzie projekt służący produkcji wyrobów celowanych do konkretnych grup odbiorców: dzieci, osób starszych czy też sportowców. Będzie też służył zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów mleczarskich na światowych rynkach – mówił wiceminister Romanowski.

Kto uczestniczył w podpisaniu listu intencyjnego do programu „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”?

W uroczystości podpisania listu intencyjnego poza wiceministrem Romanowskim i ministrem Czarnkiem wzięło udział 6 uczelni, które będą prowadziły badania w ramach programu, czyli:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Badania prowadzone przez studentów i doktorantów będą odbywały się w następujących mleczarniach:

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie,
 • Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek,
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol,
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita,
 • Grupa Polmlek,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Suma, która została przeznaczona na realizację badań nad mlekiem, wynosi obecnie 100 mln zł, jednak jak obiecał minister Czarnek, wiele wskazuje na to, że pozytywne efekty pilotażu wpłyną na zwiększenie tych środków w przyszłości. Uczelnie i mleczarnie będą pozostawały ze sobą w ścisłej współpracy, która będzie polegała na:

 • pisaniu doktoratów,
 • odbywaniu praktyk przez studentów uczelni przyrodniczych w zakładach mleczarskich.

Jakie programy badawcze obejmuje program „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego”?

Program „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” obejmuje trzy następujące obszary badawcze:

 • Obszar I: Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych;
 • Obszar II: Innowacyjne rozwiązania wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich.
 • Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

W jakim terminie będzie realizowany projekt „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” i ile pieniędzy dostaną uczelnie?

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, projekt „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” będzie realizowany w latach 2023-2027. Pięć z sześciu uczelni uczestniczących w projekcie otrzyma na ten cel po 16 120 000 zł. Wyjątek stanowił będzie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który ze względu na objęcie pozycji lidera projektu otrzyma 19 400 000 zł.

image
Najlepsze polskie mleczarnie

Ranking Spółdzielni Mleczarskich 2023: jakie mleczarnie wyróżniono?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MRiRW

15. czerwiec 2024 10:24