StoryEditorWiadomości

Nietypowe przypadki gąbczastej encefalopatii bydła w Europie

Szwajcaria jest kolejnym krajem, w którym pojawiły się tzw. nietypowe przypadki BSE. Od 2015 roku jest ona krajem uznanym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (WOAH) za kraj o znikomym ryzyku BSE. Od tego czasu odnotowano tylko trzy przypadki nietypowej choroby szalonych krów (oprócz dwóch przypadków w tym roku, jeden przypadek odnotowano w lutym 2020 r.).
04.11.2023., 10:40h

Nietypowe przypadki BSE odnotowano także w innych krajach

 

Podobne zachorowania zanotowano w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii i Brazylii. Tzw. nietypowe przypadki BSE to pojedyncze incydenty, które nie stanowią zagrożenia dla rolników ani zdrowia publicznego, występują rzadko i sporadycznie.

Procedura postępowania jest zawsze taka sama – tusze zostają odpowiednio zutylizowane i spalone, aby mięso chorej krowy nie weszło do łańcucha dostaw żywności. Atypowa choroba szalonych krów jest naturalnie i sporadycznie występującą postacią BSE, która występuje w populacjach bydła z bardzo niskim wskaźnikiem. Przyczyna nie jest znana, ale na ogół postać ta pojawia się wyłącznie u starszych zwierząt. Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) nie ma jak dotąd dowodów na to, że atypowa choroba szalonych krów jest przenoszona na konsumentów.

13. czerwiec 2024 19:28