StoryEditorBadania naukowe

W ramach eksperymentu naukowcy przemalowali krowę na zebrę. Do jakich wniosków doszli?

Japońscy naukowcy dokonali osobliwego odkrycia. Badacze dowiedli, że zmieniając umaszczenie bydła przez namalowanie na sierści pasów w stylu zebry, ilość ugryzień przez insekty jest o ponad 50% mniejsza. Skąd taka zależność?

Umaszczenie zebry odstrasza muchy? Jakie funkcje spełniają biało-czarne pasy

Istnieje wiele hipotez na temat tego, jakie funkcje spełnia unikatowe umaszczenie zebry. Charakterystyczne paski mają zdaniem naukowców pomagać w kamuflażu, dezorientować drapieżniki, ułatwiać termoregulację oraz chronić zwierzęta przed atakami insektów. Ostania hipoteza spotkała się z kilkukrotnym potwierdzeniem w różnych eksperymentach z wykorzystaniem tac i materiałów z pasiastymi wzorami. Zdaniem badaczy, kontrastujące, nieregularne pasy rozmywają zarys zwierzęcia i wydają się dezorientować muchy, ostatecnie zniechęcając je do lądowania.

Malowanie krowom pasów alternatywą dla preparatów odstraszających owady

Powyższe dowody skłoniły japońskich badaczy do sprawdzenia, czy zmiana umaszczenia krów na podobny do zebry będzie przynosić takie same rezultaty. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Plos One, naukowcy sprawdzili czy namalowanie pasów na jednolicie czarnym bydle japońskim wpłynie na ilość ataków gryzących insektów podczas wypasu.

image

Krowa z namalowanymi białymi pasami

FOTO: Tomoki Kojima i inni
image

Krowa z namalowanymi czarnymi pasami

FOTO: Tomoki Kojima i inni
image

Krowa bez pasów z grupy kontrolnej

FOTO: Tomoki Kojima i inni

Eksperyment przeprowadzono na trzech grupach zwierząt: grupie krów z namalowanymi białymi pasami, grupie krów z namalowanymi czarnymi pasami i na grupie kontrolnej, bez charakteryzacji. Następnie obserwowano zachowanie zwierząt i dokumentowano ilość ukąszeń na poszczególnych partiach ciała. Co zauważyli badacze?

  • W trakcie badania, podczas systematycznie prowadzonych 30 minutowych dokumentacji, na krowach z białymi paskami zaobserwowano średnio 55 much, w porównaniu ze 111 na krowach pomalowanych na czarno i 128 na krowach z grupy kontrolnej.
  • Krowy z białymi pasami wykazywały mniej zachowań odstraszających insekty w porównaniu do krów z czarnymi paskami i krów z grupy kontrolnej, u których takich zachowań było najwięcej.

Autor badania - Tomoki Kojima przyznaje, że dalszym etapem prac będzie znalezieniem sposobu, na proste wykorzystanie uzyskanych wyników w praktyce. Potrzebne jest opracowanie mniej pracochłonnego sposobu zmiany umaszczenia krów od malowania farbami oraz utrzymującego się przez kilkumiesięczny okres wypasu.

Wyniki badań są bez wątpienia bardzo interesujące w kontekście rosnącej oporności insektów na repelenty oraz problemów jakich owady przysparzają bydłu podczas pastwiskowania. Tymczasowa zmiana umaszczenia krów może stać się tanim i ekologicznym sposobem ochrony zwierząt przed niechcianym towarzystwem latającyh insektów. Kojima zapowiada, że ma w planach ponowne wykonanie eksperymentu, tym razem z wykorzystaniem świń oraz sprawdzenie czy namalowanie na bydle holsztyńsko-fryzyjskim drobnych cętek nie przyniesie podobnego efektu co odstraszające owady paski.

25. maj 2024 13:25