StoryEditorMateriał promocyjny

Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy

Kukurydza już na większości pól w kraju wzeszła i znajduję się w fazie powyżej 2 liści. Warunki do wschodów były bardzo dobre ze względu na wilgoć w głębszych warstwach gleby, a ostatnie ocieplenie pozwoliło na szybkie wschody. Niestety nie występujące w ostatnim czasie deszcze przesuszyły wierzchnią warstwę gleby uniemożliwiając skuteczne wykonanie zabiegów doglebowych. W przypadku plantacji na których nie wykonano zabiegu przedwschodowo lub we wczesnych fazach do 2 liścia w sposób doglebowy trzeba nastawić się na zabieg powschodowy. W jakiej fazie taki zabieg najlepiej wykonać? Które chwasty stanowią największe zagrożenie? Jakie środki najlepiej wybrać do tego zabiegu? Udzieliliśmy odpowiedzi na te pytania w tekście poniżej.

Poznaj najważniejsze chwasty w uprawie kukurydzy

Kukurydza należy do roślin uprawianych w szerokich rzędach, które powodują, że w początkowym etapie wzrostu jest ona bardzo podatna na zachwaszczenie. Szczególnie groźnymi chwastami są chwasty jednoliścienne, do których należy chwastnica jednostronna i perz właściwy. Do chwastów dwuliściennych bardzo często pojawiających się na polach można zaliczyć: komosę białą, rumian polny, marunę nadmorską, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, bylicę pospolitą, rdest powojowaty, powój polny, ostrożeń polny.

Jak wykonać zabieg odchwaszczania powschodowego i nalistnego?

W jakiej fazie wykonać zabieg nalistny?

Odchwaszczanie w sposób powschodowy można wykonywać w fazie od 2 do 8 liści kukurydzy. Jednak najbardziej odpowiednią fazą jest czas kiedy kukurydza posiada od 2 do 4 liści kukurydzy. W tej fazie ilość i wielkość chwastów pozwalają na bardzo dobrą skuteczność wykonanego zabiegu. Plusem, który również przemawia za wykonywaniem zabiegu w tej fazie jest ilość substancji i środków, które można zastosować. Niestety im późniejsza faza kukurydzy tym mniejsza ilość herbicydów do wyboru, a i zwalczanie chwastów jest trudniejsze ponieważ, znajdują się one w bardziej zaawansowanych fazach.

Zasady wykonania zabiegu odchwaszczania nalistnego.

Pierwszą istotną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest obserwowanie plantacji pod względem zachwaszczenia. Ważne jest aby nie dopuścić do stanu, w którym chwasty przerosną i zagłuszą kukurydzę ponieważ, już na samym początku spowoduję to osłabienie kondycji i spadek plonowania.

Odchwaszczanie nalistne warto również wykonywać w dobrych warunkach pogodowych. Należy zwracać uwagę na występowanie przymrozków na 2-3 dni przed planowanym zabiegiem i po zabiegu ponieważ, ich wystąpienie może obniżyć skuteczność zabiegu oraz spowodować fitotoksyczność roślin. Ważnym aspektem jest także występowanie opadów deszczu. Dużo wyższą skuteczność zwalczania chwastów odnotowuje się wykonując zabieg odchwaszczania po wystąpieniu opadów deszczu. Ma na to wpływ zmycie warstwy woskowej znajdującej się na liściach chwastów. Pozwala to na dużo lepsze wchłonięcie substancji czynnej do roślin.

Sprawdź produkty: https://superplony.pl/pl/c/Herbicydy-nalistne-kukurydzy/146

Konieczny dodatek adiuwantu olejowego

Panujące warunki pogodowe czyli wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów deszczu sprawił, że chwasty na powierzchni liści wytworzyły ochronną powłokę woskową, która ma ograniczyć parowanie. Powoduję to sytuację w której ciecz ze środkiem ochrony roślin spływa z powierzchni liści i nie jest wchłaniana przez chwasty co obniża skuteczność. Rozwiązaniem które przeciwdziała temu zjawisku jest dodawania adiuwantów olejowych, które poprawiają pokrycie liści oraz przyleganie cieczy do liści chwastów.

Rozwiązania do odchwaszczania nalistnego kukurydzy

Po obejrzeniu plantacji i zorientowaniu się jakie chwasty występują na polu można dobrać dokładnie substancje czynne do znajdujących się na polu chwastów, które stanowią zagrożenie dla rośliny uprawnej. Jakie więc substancje czynne warto wybrać wykonując ten zabieg?

  • Nikita 562,5 WG (dikamba, mezotrion, nikosulfuron) – połączenie trzech substancji czynnych zwalczające chwasty jedno i dwu liścienne w sposób nalistny. Możliwość stosowania w fazie 2-4 liści właściwych kukurydzy. Zalecana dawka wynosi 0,4kg/ha
  • Elumis 105 OD (mezotrion + nikosulfuron) – sprawdzone rozwiązanie do zwalczania chwastów jedno i dwu liściennych w kukurydzy. Bardzo szerokie okno aplikacji od 2 do 8 liści. Skuteczne dawkowanie wynosi od 1,25-1,5 l/ha.
  • Maister power 42,5 OD (foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, tienkarbazon metylu) - środek polecany do stosowania na bardzo zachwaszczonych polach. Zwalcza trudne do zwalczania chwasty jedno i dwuliścienne. Możliwość stosowania w dawkach dzielonych (2x po 0,75l/ha). Maksymalna dawka do zastosowania 1,5l/ha.
  • Tezosar Extra Box (terbutyluazyna, mezotrion, nikosulfuron) – zwalcza dużą ilość chwastów dwuliściennych oraz chwastnicę jednostronną i perz właściwy. Terbutyluazyna zapewnia działanie doglebowe zabezpieczające przed wtórnym zachwaszczeniem. Zalecany do stosowania w fazie 2-6 liści kukurydzy.
  • Mocarz 75 WG (tritosulfuron, dikamba)+ Nikosulfuron 40 OD – mieszanina herbicydów spisująca się na polach z trudnymi chwastami. Jej zastosowanie pozwala m.in na zwalczenie powoju polnego, rdestu powojowatego, perzu właściwego. Rozwiązanie również bardzo skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne w tym komosę białą. Dawkowanie mocarza wynosi od 150 do 200g/ha, a nikosulfuronu od 1,0 do 1,5l/ha. Mieszaninę tą można stosować od 2 do 5 liścia właściwego kukurydzy.
  • Sulcotreck 500 SC (sulkotrion, terbutylazyna) + Nikosulfuron 40 OD – mieszanina o działaniu doglebowo nalistnym. Sprawdzająca się w fazie od 2 do 6 liści. Zwalcza szeroki zakres chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych. Dawkowanie sulcotrecku wynosi 1,5l/ha, a nikosulfuronu 1l/ha.
  • Mustang 306 SE (florasulam, 2,4D) – środek do zwalczania chwastów dwuliściennych. Używany do poprawek po wcześniej wykonanych zabiegach herbicydowych. Mustang 306 można używać od fazy 2 do 6 liści w dawce 0,6l/ha. W przypadku problemu z chwastami jednoliściennymi rekomenduję się dodanie do Mustanga 306SE substancji rimsulfuron 25WG w dawce 40-60 gram/ha.

Podsumowanie

Odchwaszczanie jest najważniejszym zabiegiem śor w kukurydzy. Pogoda w tym sezonie nie rozpieszcza rolników. Brak opadów po wschodach kukurydzy utrudnia wykonanie zabiegu odchwaszczania. Jak widać ilość herbicydów jest nadal duża i pozwala na elastyczność w wyborze. Szykując się do wykonania zabiegu i wyboru herbicydu należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe, presję i rodzaj chwastów oraz fazę rozwojową kukurydzy. Prawidłowo dobrane substancję oraz wykonanie zabiegu w sposób prawidłowy zwiększa szansę na skuteczną ochronę roślin przed chwastami.

Partner artykułu:

https://superplony.pl

15. czerwiec 2024 10:01