StoryEditorWarto wiedzieć

Jakość siary można przewidzieć z...pogody? Zaskakujące odkrycie naukowców

Jakość siary można w pewnym stopniu przewidzieć na podstawie wydajności mlecznej matki w poprzedniej laktacji oraz pogody – taki wniosek wysnuli amerkańscy naukowcy z Uniwesrytetu w New Hampshire.

19.12.2022., 20:00h

Im więcej laktacji u krowy, tym wyższa jakość siary

Badacze stwierdzili, że wskaźniki za poprzednią laktację pozwalają przewidzieć jakość siary. Im więcej laktacji w cyklu produkcyjnym krowy, tym wyższa będzie jakość siary w przyszłości. Tak więc, wnioski z przeprowadzonych badań mogą umożliwić hodowcom bydła mlecznego prognozowanie jakości siary jeszcze przed wycieleniem i określenia przybliżonego poziomu immunoglobulin (IgG), który jest najważniejszym wskaźnikiem jakości siary, a wszystko bez konieczności pobierania próbek siary.We wcześniejszych badaniach zauważono, że niewłaściwe skarmianie siary nowo urodzonym cielętom może skutkować spowolnieniem i obniżeniem przyrostów, wzrostem zachorowalności i ryzyka upadków, zwiększonym ryzykiem brakowania oraz obniżeniem produkcji w pierwszej i drugiej laktacji.

Oczywiście hodowcy bydła mogą i powinni badać siarę za pomocą np. refraktometru, który pozwala na precyzyjne oszacowanie stężenia IgG, niemniej nadal zbyt mało czasu poświęcają na zbadanie siary przed jej skarmieniem.

Zimą jakość siary u krów jest najniższa

Naukowcy zauważyli również, że krowy produkowały siarę najniższej jakości zimą. Wysunęli więc teorię, że przy wyższej temperaturze otoczenia naczynia krwionośne rozszerzają się, co zwiększa ich przepuszczalność dla immunoglobulin, a zwiększona przepuszczalność może przyczyniać się do poprawy jakości siary. Badania te sugerują, że temperatura otoczenia lub długość dnia ma wpływ na jakość siary.

Beata Dąbrowska

15. czerwiec 2024 09:34