StoryEditorChoroby racic

Mortellaro: to geny mają wpływ na ryzyko pojawienia się choroby

Zespół badawczy odkrył dwie mutacje punktowe, które prawdopodobnie zwiększają podatność na dermatitis digitalis u krów mlecznych.
07.01.2023., 11:00h

Mortellaro występuje niemal w każdym stadzie krów mlecznych 

Jednak nie wszystkie krowy w stadzie się zakażą i zachorują. Przyczyna może tkwić w genach. Czy istnieją zwierzęta genetycznie odporne na Mortellaro? To pytanie zadali sobie naukowcy z Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU), Uniwersytetu w Getyndze oraz Uniwersytetu Wisconsin Madison w USA.

Ponad 5 tys. krów i 13 gospodarstw

Na potrzeby analizy naukowcy zapoznali się z wynikami badań DNA od 5040 krów z 13 dużych gospodarstw we wschodnich Niemczech. Gospodarstwa kontrolowano trzykrotnie w odstępach trzytygodniowych, a stan zdrowia racic sprawdzano wizualnie podczas doju. Każda krowa otrzymała ocenę za stadium Mortellaro (M0 do M4) oraz ocenę pod kątem oznak przewlekłości choroby (hiperkeratotyczne lub proliferacyjne). Z próbek krwi wyizolowano DNA zwierząt.

Dane poddano analizie statystycznej. Naukowcy byli w stanie zidentyfikować istotne obszary w materiale genetycznym krów. Geny CMPK2 i ASB16 odgrywają ważną rolę w ścieżkach sygnalizacyjnych procesy komórkowe o charakterze immunologicznym. Te procesy obejmują infekcje bakteryjne, takie jak zapalenie skóry digitalis. Analiza sekwencji ujawniła mutacje punktowe w dwóch miejscach w pobliżu tych genów, tzw. SNP (single nucleotide polymorphism – polimorfizm pojedynczego nukleotydu), które w obu przypadkach miały istotny wpływ na podatność na zachorowanie i przewlekły przebieg choroby.

image

Choroba Mortellaro (dermatitis digitalis) to problem wielu gospodarstw mlecznych. Dlaczego jednak nie wszystkie krowy w stadzie chorują? Odpowiedź może być zawarta w genach

FOTO: Elita

Hodowla zwierząt odpornych

Zdaniem zespołu badawczego, wiedza o tej mutacji może w znacznym stopniu przyczynić się do ukierunkowania działań hodowlanych w kierunku selekcji na uzyskanie i utrwalenie zdrowych racic i dalej – na pozostawienie do hodowli tylko krów odpornych na działanie bakterii powodujących dermatitis digitalis. Badania uzupełniające z użyciem hodowli komórkowych pokażą, jakie mechanizmy wpływają na mutację punktową i potwierdzą uzyskane wcześniej wyniki.

Źródło: Oelschlaegel et al. 2022

15. czerwiec 2024 09:08