StoryEditorZdrowie krów

Zapisuj i monitoruj problemy w okresie przejściowym u krowy!

Kanadyjscy naukowcy zbadali, jak zaburzenia zdrowotne okresu przejściowego wpływają na wykrywanie rui za pomocą czujników aktywności oraz na późniejszą reprodukcję krów.
12.03.2024., 10:00h

Jak choroby okresu przejściowego wpływają na wykrywanie rui?

 

W dwóch kanadyjskich stadach ocenili zdrowie 1743 krów na około trzy tygodnie przed wycieleniem i do dziewięciu tygodni po nim. Zebrano dane o wskaźnikach kondycji ciała (BCS), stopniach kulawizny, stężeniu wapnia, haptoglobiny i β-hydroksymaślanu (BHB) we krwi po wycieleniu, a także objawów metritis, endometritis i ropnym wycieku z pochwy.

W obu gospodarstwach inseminacja odbywała się po rozpoznaniu rui przez czujniki aktywności. Krowy, które do 75. dnia po wycieleniu nie pokazywały objawów rui, zostały objęte programem hormonalnym.

Do jakich wniosków doszli naukowcy?

 

  • U 77% pierwiastek i 66% krów wieloródek ruję wykryto między 50. a 75. dniem laktacji.
  • Szansa wykrycia rui w tym okresie była niższa, jeśli zwierzęta wcześniej cierpiały na zatrzymanie łożyska (–14%), endometritis (–7%) lub ropny wyciek z pochwy (–8%). To samo dotyczyło krów, którym obniżył się wskaźnik kondycji ciała (BCS) >0,5 (–14%) w porównaniu do zwierząt, których BCS nie uległ zmianie.
  • Krowy, które wykazały objawy rui, miały gorsze wyniki pierwszej inseminacji, jeśli wcześniej cierpiały na endometritis (–7%) lub ropny wyciek z pochwy (–7%).
  • Krowy, które wykazywały objawy rui przed 75. dniem laktacji, miały mniejsze szanse na utrzymanie ciąży do 250. dnia laktacji, jeśli miały trudności w okresie okołowycieleniowym metritis lub kulawiznę.

Analizując dane, naukowcy sformułowali wniosek, że dokładne dokumentowanie zdrowia krów w okresie okołowycieleniowym ma sens. Może to pomóc w identyfikacji krów, które gorzej manifestują ruję lub gorzej reagują na inseminację.

image

Krowy, które wykazywały objawy rui przed 75. dniem laktacji, miały mniejsze szanse na utrzymanie ciąży do 250. dnia laktacji, jeśli miały trudności w okresie okołowycieleniowym metritis lub kulawiznę.

FOTO: Stöcker-Gamigliano

Źródło: Bruinjé et al., 2023

22. kwiecień 2024 18:20