StoryEditorZarządzanie stadem

Zasuszanie krów mlecznych: czy wcześniej znaczy lepiej?

W jaki sposób czas trwania okresu zasuszania wpływa na ilość mleka, płodność i brakowanie?
21.01.2024., 18:30h

Jaka jest idealna długość okresu zasuszenia krowy?

Długość okresu zasuszania ma wpływ na ilość mleka, płodność i brakowanie. Jak długo w najlepszym przypadku powinno trwać zasuszanie krowy?

To pytanie postawili sobie włoscy naukowcy, którzy retrospektywnie przeanalizowali dane 48 297 krów wieloródek. Badali, czy istnieje związek między długością okresu zasuszenia, a ilością mleka w pierwszych 60. dniach laktacji, szacowaną wydajnością mleka w okresie 305 dni, ryzykiem brakowania do 60. dnia laktacji oraz wskaźnikiem ciąż do 200. dnia laktacji. Podzielili okres zasuszania na pięć kategorii od 70 dni.

Wyniki:

  • Krowy zasuszane od 50 do 70 dni dały najwięcej mleka w ciągu pierwszych 60 dni laktacji. Najmniej mleka uzyskano od krów zasuszanych poniżej 40 dni.
  • Przy zasuszaniu powyżej 50 dni osiągnięto najwyższą szacowaną wydajność w okresie 305 dni (10 830 kg/krowa), a przy mniej niż 40 dniach – najniższą (10 200 kg/krowa).
  • Ryzyko brakowania było wyższe w grupach z krótkim okresem zasuszania 70 dni w porównaniu z zasuszaniem od 50 do 60 dni.
  • Krowy zasuszane od 40 do 60 dni miały większą szansę na zacielenie do 200. dnia laktacji.
  • W przypadku zasuszania 60 dni zaobserwowano negatywny związek z płodnością. Te grupy miały większe ryzyko utraty ciąży.

Wnioski: Badanie pokazuje, że zarówno zbyt krótkie, jak i zbyt długie okresy zasuszenia mogą mieć negatywny wpływ. Dlatego, aby poprawić wydajność i płodność stada oraz ograniczyć niechciane brakowanie, należy unikać skrajnych wartości zasuszania.

Źródło: Guadagnini et al., 2023

24. czerwiec 2024 23:51