StoryEditorŻywienie krów

Co potrafią mobilne skanery pasz?

Mobilne czujniki NIRS badają kiszonkę w ciągu kilku minut bezpośrednio w silosie. LfL Bavaria sprawdziła, na ile te wyniki są dokładne.
28.01.2023., 19:00h

Jak dokładne są mobilne czujniki NIRS?

 

Określenie zawartości suchej masy, surowego białka lub energii w ciągu kilku minut w silosie: – to właśnie obiecują mobilne czujniki NIRS. Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze Rolnictwa (LfL) w Grub w ramach projektu "DigiMilch" finansowanego przez BMEL zbadało, jak dalece miarodajne są te wyniki. W tym celu 15 próbek kiszonki z kukurydzy przetestowano za pomocą dwóch przenośnych czujników NIRS pochodzących od różnych producentów. Wyniki zostały porównane z wynikami mokrych chemicznych analiz laboratoryjnych.

Jakie wyniki uzyskano w ramach projektu DigiMilch?

 

Wniosek naukowców: Obecnie ze względu na niedokładność (krzywe kalibracyjne) przenośnych czujników NIRS są one (nadal) nieprzydatne w ekonomicznym i efektywnym żywieniu opartym o zbilansowane dawki pokarmowe. Odchylenia obu testowanych czujników różnych marek od wyników laboratoryjnych są na razie zbyt duże (patrz wykres). Ponadto brakuje informacji o zawartości fosforu dla bilansu przepływu materii oraz ważnych parametrów paszy do obliczenia dawki pokarmowej.

image

Aby dokonać pomiaru, trzeba docisnąć skaner do podajnika. Analizę mamy już po kilku minutach

FOTO: Lehnert

Inną otwartą kwestią jest to, jak czujniki poradzą sobie z wartościami wynikającymi z tegorocznej ekstremalnej suszy. Takie wartości rzadko są zapisywane w krzywych kalibracyjnych i nawet laboratoria będą miały z tym trudności. Czujniki mobilne nie mogą więc na obecną chwilę zastąpić badania paszy w laboratorium, bo konsekwencje zdrowotne dla fizjologii zwierząt mogłyby być zbyt duże! Jeśli jednak wynik laboratoryjny jest już dostępny w gospodarstwie, skanery pomogą szybciej wykryć zmiany w kiszonkach.

image
FOTO: Elita

Źródło: S. Beckmann, M. Schäffler,
S. Amslinger, LfL, Grub

15. czerwiec 2024 10:50