StoryEditorŻywienie krów

Ile powinno być fosforu w dawce pokarmowej?

Zawartość fosforu w dawkach pokarmowych dla bydła mlecznego można zmniejszyć o 30 procent bez konsekwencji dla produkcji i zdrowia zwierząt. Tak wynika z badania doktoranckiego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Wageningen i Uniwersytecie w Utrechcie.

14.01.2023., 09:00h

Na początku laktacji krowa traci z mlekiem dużo fosforu

W tym czasie ma również dość niskie pobranie paszy, co oznacza, że ​​spożywa za mało fosforu. Aby zapobiec hipokalcemii hodowcy bydła mlecznego dostarczają swoim krowom dużo fosforu w paszy. W opinii prof. Jana Dijkstra, nie jest to jednak działanie konieczne, gdyż – jak twierdzi – w tym okresie fizjologicznym krowy są zdolne do mobilizacji fosforu z kości razem z wapniem.

Prof. Dijkstra zwraca uwagę na znaczenie przygotowania się do tego procesu poprzez ograniczenie pobrania fosforu w okresie zasuszenia. W ten sposób stymuluje się metabolizm kostny, a po wycieleniu łatwiej uwalnia się z kości nie tylko fosfor, ale także wapń, dzięki czemu zwierzę mniej cierpi później na hipokalcemię.

Większość dawek pokarmowych dla krów przekracza normę zapotrzebowania na fosfor. Czy ma to jakieś negatywne skutki?

Inne badania wykazały, że żywienie fosforem poniżej normy, podczas pełnej laktacji również nie ma negatywnych skutków. Pomimo niskiej zawartości fosforu w dawce pokarmowej, zapasy w kości są wciąż wystarczająco uzupełniane. W praktyce zdecydowana większość dawek pokarmowych przekracza normę zapotrzebowania na fosfor, a żywienie poniżej tej normy również nie stanowi problemu.

Prof.Dijkstra twierdzi, że zbyt duża ilość fosforu w paszy sama w sobie nie powoduje większych szkód, ale jest po prostu tracona wraz z obornikiem czy gnojowicą. Oczywiście obowiązują standardy określające minimalną ilość fosforu, którą krowa musi pobrać w dawce pokarmowej, by pokryć zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek, a jednocześnie powstrzymać wydalanie fosforu w celu ograniczenia przedostawania się go do wód słodkich.

Nowe badanie wykazało, że poziom fosforu u krów mlecznych można obniżyć nawet o 30 procent poniżej tej normy, nie powodując problemów zdrowotnych ani spadku produkcji mleka. Przynosi to jedynie korzyści dla środowiska, a zasoby fosforu są również ograniczone. Dlatego ważne jest, aby korzystać z niego oszczędnie.

27. maj 2024 23:25