StoryEditorŻywienie bydła

Jakie są cztery największe błędy w żywieniu krów popełniane przez rolników?

Zarządzanie systemem żywienia jest ważniejsze niż szczegółowe obliczanie dawki pokarmowej z dokładnością do miejsc dziesiętnych po przecinku. Przedstawiamy największe źródła błędów.
19.08.2023., 19:00h

Zamiast gubić się w szczegółach związanych z opracowaniem dawek pokarmowych, warto spojrzeć szerzej. Dla osiągnięcia sukcesu ważniejsze jest zarządzanie żywieniem niż szczegółowe wyliczanie. W badaniu wzięły udział 22 gospodarstwa mleczne. Przez dwa lata obserwowano ich systemy żywienia i opłacalność.

1. Obliczona dawka pokarmowa nie trafia na stół

Stało się jasne, że wydajność mleczna i pobranie paszy przez krowy były wyższe w bardziej dochodowych gospodarstwach (patrz wykres), chociaż wszystkie krowy otrzymywały podobnie obliczoną dawkę pokarmową. Natomiast w mniej rentownych gospodarstwach występowały duże różnice w wyliczonym spożyciu paszy i tym, co krowy rzeczywiście zjadały. W rzeczywistości w wielu gospodarstwach nadal trzeba poprawić podstawy zarządzania żywieniem.

2. Brak kontroli jakości mieszania i spożycia paszy

Takie są również doświadczenia konsultantki ds. żywienia dr Denise Völker. Opiekuje się ona gospodarstwami mlecznymi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i opowiedziała nam, co sprawia, że skuteczne żywienie w praktyce kończy się niepowodzeniem.

image

Dr. Denise Völker, niezależny doradca żywieniowy

FOTO:

– Dużym błędem jest nadawanie zbyt dużej wartości dawce pokarmowej na papierze, jeśli nie pracuje się nad tym, aby w ten sam sposób docierała ona do wszystkich krów – mówi konsultantka. – Do tego bardzo ważna jest dobra kontrola dokładności mieszania i spożycia paszy. Wysokie spożycie paszy jest takim rozrusznikiem dla zdrowego stada. Sukces żywieniowy pochodzi w 80% z dobrego zarządzania, a tylko w 20% z dokładnego wyliczenia dawki na papierze.

Potwierdza, że rolnicy od czasu do czasu sprawdzają spożycie suchej masy przez swoje krowy, ale nie mierzą tego dalej. – Wielu po prostu nie wie, co zrobić z zebranymi danymi, więc szybko przestaje je rejestrować – wyjaśnia. Pomaga wyznaczanie sobie małych celów, aby widzieć sukces i pracować w danym kierunku. Doradca sugeruje:

  • codzienne sprawdzanie tabeli żywieniowej,
  • zapisywanie pobrania suchej masy przynajmniej raz w tygodniu,
  • comiesięczne sprawdzanie danych dotyczących wydajności mlecznej.

3. Niewłaściwie porównane

Jeśli dane były systematycznie gromadzone, trzeba zacząć nad nimi pracować. Czy pobranie 23 kg paszy jest dobre, czy złe dla mojego stada? Tym, co pomaga w ocenie i motywuje do kontroli, jest porównanie z danymi z innych gospodarstw. Dużym błędem jest jednak niewłaściwe porównywanie.

– Na przykład, zawsze obliczam tylko średnie pobranie suchej masy w całym stadzie, gdy porównujemy gospodarstwa – mówi Völker i dodaje – ponieważ każdy rozumie coś innego przez grupy wysokowydajne. Aby porównania były miarodajne, jako podstawa potrzebne jest identyczne gromadzenie danych.

image

Dawka pokarmowa na papierze znacznie odbiega od tego, co krowy faktycznie jedzą. Zamiast martwić się o szczegóły obliczania dawki, ważniejsze jest zarządzanie żywieniem

FOTO:

4. Nieprawidłowo wymieszane i wybór paszy

70 do 80% odpasów kończy się niepowodzeniem z powodu dokładności mieszania i wyboru paszy – dzieli się swoim doświadczeniem dr Denise Völker. Nawet jeśli hodowcy twierdzą, że ich zwierzęta nie segregują paszy, radzi, aby zawsze przyjrzeć się jeszcze raz i sprawdzić w różnych odstępach czasu we wszystkich miejscach przy stole paszowym, a także dokładnie obserwować krowy w ciągu dnia. Gdy krowy selekcjonują paszę, traci się dużo czasu.        -rt-

22. kwiecień 2024 10:50