StoryEditor

5 najważniejszych zasad profilaktyki kryptosporydiozy u cieląt

Prawdopodobnie każdy hodowca chociaż raz zetknął się z kryptosporydiozą u swoich cieląt. Chorobę wywołują pierwotniaki z rodziny Cryptosporidium i są one jedną z przyczyn wczesnych biegunek. Na zarażenie szczególnie podatne są najmłodsze cielęta utrzymywane w dużych grupach. Pasożyty szybko rozprzestrzeniają się w cielętniku, dlatego warto stosować się do kilku najważniejszych zasad profilaktyki kryptosporydiozy.
25.01.2022., 00:00h

Jakie są objawy kryptosporydiozy u cieląt?

Doświadczeni hodowcy odchowujący cielęta z pewnością nie przeoczą objawów kryptosporydiozy w swoich cielętnikach. Pasożyt najczęściej atakuje najmłodsze zwierzęta, w szczególności te z obniżonym statusem immunologicznym, posiadające już współistniejące choroby, niedożywione lub w złej kondycji. Objawami rozwijającej się inwazji pierwotniaków w organizmie cielęcia są:

 • Apatia
 • Brak apetytu
 • Wodnista biegunka z domieszką śluzu i krwi

Do zarażenia Cryptosporidium parvum dochodzi zazwyczaj w pierwszych tygodniach życia. U cieląt powyżej dwóch miesięcy zarażenie może być bezobjawowe lub skąpo objawowe, natomiast powyżej czwartego miesiąca życia zwierzęta zarażają się rzadko i przechodzą kryptosporydiozę bezobjawowo.

Choć wskaźnik śmiertelności u cieląt zarażonych kryptosporydiozą nie jest wysoki, warto brać pod uwagę straty ekonomiczne związane z:

 • obniżeniem przyrostów cieląt,
 • opieką weterynaryjną,
 • zabiegami higienicznymi w oborze
 • ewentualnymi upadkami

„Łopata lepsza od igły”

Dr Jim Quigley - wieloletni badacz i specjalista w zakresie żywienia, zdrowia i fizjologii cieląt oraz jałówek podkreśla, że w temacie leczenia kryptosporydiozy „łopatą można zrobić więcej dobrego niż z igłą”. Tym stwierdzeniem naukowiec wyraźnie podkreśla jak ważna jest odpowiednia profilaktyka i zachowanie wysokich standardów higieny w oborze, które w obliczu ograniczonych możliwości leczenie kryprosporydiozy są kluczowe dla ekonomii gospodarstwa i statusu zdrowotnego posiadanego stada.

W ostatnich artykułach, dostępnych na prowadzonej przez Quigley’a internetowej platformie „Calf Notes.com”, naukowiec dokonał przeglądu dwóch ostatnich badań dotyczących kryptosporydiozy u cieląt. W pierwszym z nich, badacze z Brazylii monitorowali wydalanie oocyst Cryptosporidium parvum przez cielęta podczas pierwszych miesięcy życia. Zaobserwowali, że warunkami, które doprowadziły do ​​najwyższego ryzyka infekcji pierwotniakami, jest kontakt cieląt z kozami i owcami, półintensywny odchów, oraz zanieczyszczenie kałem żywności i wody.

W drugim analizowanym badaniu, brytyjscy naukowcy dokonali metaanalizy wcześniej opublikowanych badań naukowych dotyczących Cryptosporidium. Czynnikami, które najczęściej wiązały się z ryzykiem infekcji pierwotniakami były:

 • utrzymywanie cieląt w grupach/bliskim kontakcie ze sobą
 • wielkość stada – kryptosporydioza dotyka częściej dużych stad bydła
 • rodzaj podłoża – twarde podłoże zmniejsza ryzyko infekcji
 • ciepła i wilgotna pogoda zwiększa ryzyko zakażenia

Jak podsumował specjalista, powyższe badania niekoniecznie rzucają nowe światło na problem kryptosporydiozy u bydła, jednak są bardzo dobrym przypomnieniem, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie reżimu higienicznego w miejscach utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Profilaktyka kryptosporydiozy u cieląt – 5 zasad najważniejszych zasad

 1. Izolacja cieląt chorych
 2. Unikanie grypowego utrzymywania cieląt
 3. Wczesne odpajanie cieląt siarą dobrej jakości
 4. Zachowanie higieny w budkach/boksach dla cieląt ze szczególnym uwzględnieniem czystości ściółki.
 5. Zachowanie wysokich standardów czystości przez osoby pracujące w cielętniku (zmiana odzieży i obuwia, dezynfekcja smoczków, butelek i wiader dla cieląt)

Hodowco, Ty też możesz zarazić się kryptospotydiozą!

Warto mieć na uwadze, że kryptosporydioza jest zoonozą i każda osoba, która nie zachowuje odpowiedniego poziomu higieny pracując przy bydle, może się nią zarazić. Dawka inwazyjna, podobnie jak w przypadku cieląt, jest zależna od wieku i stanu zdrowia osoby. Na zakażenie są szczególnie podatne dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością, co warto mieć na uwadze w podczas panującej pandemii koronawirusa.

Oprac. Kamila Dłużewicz
Zdjęcie: Beata Dąbrowska

15. czerwiec 2024 05:25