StoryEditor

5 państw UE chce skrócenia czasu transportu zwierząt

Belgia, Dania, Niemcy, Niderlandy i Szwecja chcą ograniczyć czas transportu zwierząt do 8 godzin. To najważniejszy z postulatów, ale sygnatariusze wymieniają w swojej opinii szczegółową listę działań mających na celu poprawę warunków dla zwierząt podczas transportu.

09.08.2022., 00:00h

Ograniczony czas transportu i jasne zasady dobrostanu podczas przewożenia zwierząt

Oprócz ograniczenia czasu trwania przewozu, obejmuje również jasne zasady transportu zwierząt poza Unią Europejską, minimalny wiek przewożonych cieląt oraz zasady dotyczące wysokości zagród transportowych. Ponadto określa się minimalne warunki pojenia i karmienia zwierząt.

W szczegółach propozycje pięciu państw członkowskich UE są bardzo zbliżone do postulatów specjalnej komisji ds. transportu zwierząt w Parlamencie Europejskim, która zakończyła prace pod koniec 2021 r. Komisja Europejska przygotowuje obecnie rewizję unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Według komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides, odpowiednie propozycje powinny być gotowe do końca 2023 roku. Ponadto, władze Brukseli zwróciły się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) o opracowanie metody oceny dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Artur Puławski
Zdjęcia: Pixabay

29. maj 2024 19:23