StoryEditor

Ile naprawdę kosztuje produkcja mleka?

Europejska Rada ds. Mleka (EMB) przedstawiła ostatnio badanie przeprowadzone przez Biuro ds. Socjologii Wiejskiej i Rolnictwa (BAL) na temat sytuacji gospodarstw mlecznych. Po raz pierwszy kalkulację kosztów przeprowadzono dla UE. Według EMB, średni koszt produkcji mleka w Unii wynosi 45,35 c/kg, co przy średniej cenie 34,52 c/kg oznacza znaczne niedofinansowanie.

Jak różnią się koszty produkcji mleka w Europie?

W ostatnim badaniu pojawiły się dwa nowe kraje: Irlandia i Litwa. Pod względem kosztów to dwa przeciwległe bieguny – dzięki systemowi produkcji opartemu na użytkach zielonych Irlandia ma najniższe koszty (dane za 2019 r.) – 34,21 centy/kg, a Litwa z wieloma małymi gospodarstwami ma jedne z najwyższych kosztów produkcji (58,63 centów/kg) i jednocześnie prawie najniższą cenę mleka – 28,79 centów/kg.

Interesujące jest to, że koszty produkcji wahają się od 34 c/kg do 59 c/kg. Z drugiej strony pod względem cen skupu rozpiętość w raportowanych krajach jest znacznie mniejsza i wynosi od 29 do 34 c/kg.

Najnowsze dane – za I kwartał 2021 r., opublikowane przez BAL pokazują, że koszty produkcji mleka w Niemczech wynoszą 45,75 c/kg, podczas gdy średnia cena mleka skupu tylko 34,02 c/kg. Producentom brakuje zatem 11,73 centów za kg na pokrycie kosztów.

We wszystkich badanych krajach europejskich ceny mleka nie pokrywają kosztów produkcji

Takie obliczenia kosztów są regularnie przeprowadzane w ośmiu krajach Europy – w Belgii, Danii, Francji, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu i w Niderlandach. Wyniki za 2019 r. dla tych krajów pokazują, że deficyt w dochodach był wszędzie.

Stosunek ceny skupu do kosztów produkcji to wskaźnik mówiący o tym, w jakim stopniu ceny mleka pokrywają koszty produkcji. W kwietniu 2021 r. niemieccy producenci odzyskali tylko 74% kosztów, niedobór wyniósł zatem 26%.

29. maj 2024 21:10