StoryEditor

Nowy indeks RZG dla HF: wydajność mleczna krów coraz mniej ważna

Po wprowadzeniu – w sierpniu 2020 roku – do oceny wartości hodowlanej ekonomicznego indeksu hodowlanego „RZ€”, w kwietniu br. opublikowano całkowitą wartość hodowlaną (RZG) dla niemieckich krów rasy hf w nowym zestawieniu.

Mniejszy naciska na wydajność mleczną, większy na zdrowie

Zmienia się waga poszczególnych cech. Informacja na temat ogólnej wartości hodowlanej wg skali relatywnej pozostaje taka sama, ale elementy składowe oraz punkty ciężkości pojedynczych cech są inne.

  • Mniejszy nacisk położono na wydajność – indeks wydajności mlecznej (RZM). Punkt ciężkości został wyraźnie zredukowany – z wcześniejszych 45% do 36%. Jednocześnie zwiększa się udział cech funkcjonalnych z 40% do 49%.
  • Od kwietnia tego roku, tak jak zapowiedziano, do oceny wlicza się nowe wartości hodowlane dla zdrowia (RZ Zdrowie i RZ Kondycja cieląt) na poziomie odpowiednio 18% i 3%.
  • Zdrowie wymion będzie odzwierciedlone w postaci wartości hodowlanej RZ Kondycja wymienia, przy czym do tej pory obecny indeks liczby komórek somatycznych całkowicie zostaje usunięty.
  • Udział oceny pokroju RZE pozostaje na stałym 15% poziomie, jednak cechy, które w tej ocenie są brane pod uwagę otrzymały inne punkty ciężkości: wymię ogólnie – minus 0,75%, całość fundament – 2,25%, cała budowa ciała +3%.

Będą przetasowania w rankingach buhajów

Nowa szacowana wartość hodowlana powinna sprostać nowym wyzwaniom hodowlanym. Poprzez wprowadzenie zmian, można spodziewać się także przetasowań w rankingach pojedynczych zwierząt (rozpłodników), szczególnie tych z czołówki.

Źródło: Milchrind

25. maj 2024 04:36