r e k l a m a
Partner portalu
Dziś wyzwaniem w hodowli bydła mlecznego jest komfort, zdrowie i długowieczność

Dziś wyzwaniem w hodowli bydła mlecznego jest komfort, zdrowie i długowieczność

Dobra obora,  dobre żywienie, dobry stan zdrowia i prawidłowy behawior to najważniejsze kryteria dobrostanu, które ściśle związane są ze zdrowiem i produktywnością̨ zwierząt.

Dobrostan jest również mocno skorelowany z ekonomicznym wymiarem w produkcji mleka a hodowcy, którzy inwestują w nowoczesne obory, ale również ci którzy dłużej już  użytkują swoje obiekty inwentarskie, jak najbardziej mają tego świadomość. Dlatego też, w swojej pracy hodowlanej  coraz częściej zamiast na wygórowaną wydajność, hodowcy na pierwszym miejscu stawiają komfort bytowania zwierząt, ich najlepsze zdrowie oraz długowieczność.  W mlecznym zagłębiu Polski – na Podlasiu, w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, odwiedziliśmy trzy gospodarstwa specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. W każdym – niezależnie od wielkości pogłowia  – priorytetem okazało się być dobro zwierząt. 

Długowieczność krów idzie w parze ze zdrowiem

Ewa i Lech Bargielscy z Kalinowa dopracowali się wydajnego stada i – ustabilizowanej  pod względem wielkości – produkcji mleka. Stado podstawowe liczy  60 krów, o średniej wydajności  9500 kg mleka od sztuki.

W  pracy hodowlanej kierujemy się przede wszystkim dobrem zwierząt, a nie windowaniem ich produkcyjności. Utrzymując bydło rasy hf mamy świadomość, że jest ona genetycznie predysponowana do uzyskiwania wysokich wydajności, ale wiemy także, że odbywa się to kosztem zdrowotności i długowieczności zwierząt – zgodnie przyznają hodowcy, których oczkiem w głowie  jest  właśnie dobre zdrowie i związana z nim długowieczność  utrzymywanego bydła. Dowód? Średnio każda krowa  produkuje tutaj mleko przez 6-7 laktacji, ale w stadzie  nie brakuje także 11, 12,  a nawet 13 letnich krów. Hodowcy zapytani o receptę na  tak długi okres użytkowania zwierząt bez zastanowienia  wymienili najważniejsze zasady. Są to: dobrostan, higiena, systematyczność i nieustanna obserwacja stada.
r e k l a m a

Polecany artykuł

r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR