StoryEditor

Chiński import produktów mlecznych nie ustaje pomimo pandemii

Chiny są największym na świecie rynkiem zbytu produktów mlecznych. Pomimo wybuchu pandemii koronawirusa wcześniej niż w Europie, import nie został przerwany. Jakich produktów kupują najwięcej? Jak wygląda unijny eksport produktów mlecznych do Państwa Środka?

Zwyczaje żywieniowe Chińczyków zaczynają przypominać zachodnie

Tendencja wzrostowa w eksporcie produktów mlecznych trwa już od ponad 10 lat, wyjątkiem był 2015 r., kiedy to chińska gospodarka przeżywała kryzys. Wraz ze wzrostem dochodów ludności zwyczaje żywieniowe stają się coraz bardziej zachodnie, co prowadzi również do wzrostu spożycia produktów mlecznych. Chińska produkcja i przetwórstwo mleka przeszły w ostatnich latach restrukturyzację i modernizację. Jednak, jak dotąd krajowa produkcja nie była wystarczająca, aby sprostać szybko rosnącemu popytowi. W ubiegłym roku Państwo Środka pokryło dużą część swojego popytu importem. Chiny importują głównie pełne mleko w proszku, serwatkę, w tym sproszkowaną oraz odtłuszczone mleko w proszku.

W 2010 r. Państwo Środka kupowało za granicą 325 tys. t PMP oraz 263 tys. t serwatki. Zakupy OMP sięgały zaledwie kilkadziesiąt tysięcy ton. W 2014 r. zakupy PMP się podwoiły, OMP potroiły, a serwatki wzrosły o jedną trzecią. W kryzysowym 2015 r. spadły zakupy głównie proszków mlecznych, lekko masła, ale import serów utrzymał tendencję wzrostową. W 2019 r. Chiny kupiły 671 tys. t PMP, 451 tys. t serwatki oraz 344 tys. t OMP. W 2020 r. wzrosły zakupy serów, masła, ale spadł nieco popyt na pełne i odtłuszczone mleko w proszku (odpowiednio do 644 i 623 tys. t) na korzyść serwatki, której import wzrósł o 38% do 623 tys. t.

Chiny głównym odbiorcą serwatki i OMP z UE

Chiny to bardzo ważny partner handlowy UE. Spośród produktów mleczarskich jest to główny odbiorca unijnej serwatki w proszku i odtłuszczonego mleka w proszku.

W ubiegłym roku do Państwa Środka wyjechało prawie 249 tys. t sproszkowanej serwatki, co było wynikiem o 32% lepszym niż w 2019 r. Głównym dostawcą serwatki na ten rynek była Polska, która sprzedała jej prawie 58 tys. t, potem Niderlandy (50,5 tys. t), Francja (46 tys. t) oraz Niemcy (33,5 tys. t). Jednocześnie te kraje są największymi unijnymi eksporterami serwatki na rynki trzecie. Oprócz Chin ten produkt jest chętnie kupowany przez Indonezję, Malezję, Tajlandię, Wietnam i Japonię.

Z kolei chińskie zakupy OMP na unijnym rynku wyniosły w 2020 r. ponad 121 tys. t, było to zaledwie o 1% mniej niż w 2019 r., ale o 36% więcej niż w 2018 r. Największymi unijnymi eksporterami OMP do Chin były Francja (25,6 tys. t), Finlandia, (24,5 tys. t) Niemcy (21,9 tys. t), Irlandia (17,6 tys. t), Szwecja (8 tys. t), Dania (6,2 tys. t) oraz Polska (5,2 tys. t).

Najwięcej odtłuszczonego mleka w proszku z Unii wywożą kolejno: Francja, Belgia, Niemcy, Niderlandy, Irlandia oraz Polska.

Sery trzecim pod względem ilości eksportowanym produktem unijnym

Trzecim produktem pod względem ilości wysyłki do Państwa Środka były sery. W 2020 r. Chińczycy kupili z UE prawie 27 tys. t serów, tj. o 44% więcej niż w 2019 r. Spośród unijnych krajów najwięcej serów na rynek chiński dostarczają Duńczycy (7,8 tys. t), potem kolejno: Włosi (4,8 tys. t), Francuzi (4 tys. t), Irlandczycy (3 tys. t), Austriacy (2,3 tys. t), Niemcy (1,7 tys. t) oraz Niderlandczycy (1,7 tys. t). Polska w ubiegłym roku sprzedała na rynek chiński zaledwie 267 t serów. Chiny są 9 partnerem handlowym UE pod względem wolumenu sprzedaży serów. Unia sprzedaje go najwięcej do Japonii i USA. W 2020 r. Japończycy kupili na unijnym rynku ponad 128 tys. t serów a Amerykanie prawie 118 tys. t. Ważnym rynkiem zbytu unijnych serów są również takie kraje, jak Szwajcaria, Korea Płd., Ukraina, Arabia Saudyjska, Australia oraz Algieria. Największymi unijnymi eksporterami serów są Niderlandczycy, potem Niemcy, Francuzi, Włosi, Duńczycy, Irlandczycy i Polacy.

Ile Masła wyeksportowała UE do Chin w 2020 roku?

Czwartym produktem mleczarskim, którego pod względem ilości unijni producencki eksportują najwięcej do Chin jest masło. W porównaniu do 2019. w ubiegłym roku z Unii do Chin wyjechało prawie 15 tys. t masła, jest to wzrost o 41%. W 2018 r. eksport ten wyniósł zaledwie
8 tys. t. Najwięcej masła do Chin spośród unijnych krajów sprzedały w ubiegłym roku kolejno: Francja (5,4 tys. t), Niderlandy (3 tys. t), Belgia (2,2 tys. t), Niemcy (1 tys. t), Hiszpania (1 tys. t) oraz Dania (0,9 tys. t).

Państwo Środka jest trzecim krajem pod względem wolumenu sprzedaży tego produktu na rynki trzecie. Najwięcej masła wyjeżdża bowiem ze Wspólnoty do USA (w 2020 r. eksport wyniósł 37,7 tys. t) oraz Arabii Saudyjskiej (17,7 tys. t). Największym unijnym eksporterem tego produktu są Irlandia, Francja i Niderlandy.

Chiny nie są pierwszym rynkiem zbytu dla europejskiego PMP 

W przypadku pełnego mleka w proszku, głównym dostawcą na chiński rynek jest Nowa Zelandia, aczkolwiek w 2020 r. z Unii do Państwa Środka wyjechało prawie 16 tys. t PMP, co było o 3% więcej niż w 2019 r. Najwięcej pełnego mleka w proszku do Chin sprzedały Niderlandy, które wywiozły tam 8,3 tys. t tego proszku. Na drugim miejscu była Francja (3,5 tys. t), potem kolejno: Irlandia (1,1 tys. t) i Niemcy (0,9 tys.t). Dla unijnych producentów PMP ważniejsi od chińskiego rynku zbytu są odbiorcy z Omanu, Algierii oraz Nigerii. W 2020 r. sprzedali oni do tych krajów odpowiednio 47,7 tys.t, 38 tys. t oraz 21 tys. t PMP.

Magdalena Szymańska
Zdjęcia: Unsplash

26. maj 2024 21:15