StoryEditorCENY MLEKA

Najwyższe ceny mleka są w woj. warmińsko-mazurskim. Jakie są ceny skupu?

Ceny jakie wypłacały podmioty skupujące rolnikom ponownie wzrosły. Zgodnie z przewidywaniami trend ten powinien utrzymać się do końca roku.
26.10.2022., 17:00h

Ceny jakie wypłacały podmioty skupujące rolnikom ponownie wzrosły. Zgodnie z przewidywaniami trend ten powinien utrzymać się do końca roku. Nie jest jednak wykluczone, że stan ten może ulec zmianie, ze względu na wyhamowanie koniunktury w eksporcie. Jak długo potrwają podwyżki, które mają miejsce od początku roku 2021 powinny pokazać najbliższe tygodnie.

Cena skupu mleka to już 2,60 złotych za litr

Średnia cena jaką otrzymywali producenci mleka we wrześniu 2022 wynosiła 2,49 zł/l (bez VAT). Najwyższe ceny odnotowano w województwach:

- warmińsko – mazurskim – 2,60 zł/l

- lubuskim – 2,59 zł/l

- podlaskim – 2,57 zł/l

Z kolei najniższe były w województwach:

- małopolskim – 2,31 zł/l

- łódzkim – 2,32 zł/l

- kujawsko-pomorskim – 2,43 zł/l

Nie po raz pierwszy najwyższe ceny wypłacane były w województwie warmińsko – mazurskim. Na jego obszarze działają wszystkie z wiodących w kraju firm mleczarskich. W tym regionie miały miejsce w ostatnich latach najbardziej kosztowne inwestycje związane z przetwórstwem mleka. Wobec tego znaczenie tego regionu, będzie nadal wzrastać.

Różnice między województwami to niemal 30 groszy za litr mleka

Najniższe ceny zwyczajowo wypłacano w województwie małopolskim. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań prowadzenia produkcji w regionie. Rozbieżność cen pomiędzy największą i najmniejszą w poszczególnych województwach wynosiła 29 groszy. Jest to ponad jedna dziesiąta średniej ceny w kraju.

image

Ceny skupu mleka wrzesień 2022

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Artur Puławski

25. czerwiec 2024 07:29