StoryEditorSpada produkcja mleka

Coraz mniej mleka w UE. Czy w Polsce produkcja wzrośnie czy spadnie?

Komisja Europejska w swojej ostatniej prognozie przewiduje postępujący spadek produkcji mleka. Europejscy rolnicy kończą z hodowlą bydła ze względu na rosnące koszty. Swoje zrobiły również niekorzystne warunki pogodowe.

24.10.2022., 10:00h

Pogoda nie sprzyjała unijnym rolnikom

Gorące i suche lato spowodowało zmniejszenie dostępności i jakości pasz pozyskanych przez producentów mleka. Gorsze zbiory sprawiły, że wielu rolników korzystało już z zapasu przeznaczonego na zimę w ciągu lata. W państwach unijnych nadal postępuje redukcja stad, która wyniosła w bieżącym roku 0,9%. Wymienione czynniki będą miały wpływ na zarówno ilość, jak i jakość mleka w najbliższych miesiącach. Bez wątpienia wpłynie to na sytuację w zakładach przetwórczych.

Ponadto przewiduje się kolejny wzrost kosztów produkcji mleka w proszku. Produkcja serów dojrzewających w państwach unijnych staje się najbardziej atrakcyjnym wyborem. Jest on napędzany przez wysokie ceny. Ponadto charakteryzuje go zarówno stabilny eksport, jak i rosnące spożycie krajowe. Istotne jest również, że konkurencyjność pozostałych produktów mleczarskich, w szczególności mleka w proszku cierpi z powodu utrzymujących się wysokich cen. W przypadku wielu producentów utrudnia to eksport. Występuje tym samym zjawisko wyhamowywania wzrostu produkcji pomimo wzrostu światowego popytu. Wynika z tego, że początek roku 2023 może być dużym wyzwaniem dla rolników, którzy owszem obecnie radzą sobie z rosnącymi nakładami na produkcję. Jednak ich sytuacja może się pogorszyć ze względu na słabszy popyt.

Pewny spadek produkcji w 2022

Warunki pogodowe w okresie letnim przyczyniły się do obniżenia suchej masy w mleku. W najistotniejszych unijnych regionach produkcyjnych, czyli Francji, Niemczech, państwach Beneluksu i Europie Południowej miało to miejsce w największym stopniu. Z drugiej strony sytuacja pozostała stosunkowo zadowalająca w Polsce, Irlandii i Danii. Pomimo to spadkowy trend produkcji mleka prawdopodobnie się utrzyma. W czwartym kwartale bieżącego roku wyniesie on około 0,6 %. Zakłada się, że wzrosty wystąpią jedynie w Polsce (+2%) i Danii (+0,5%), podczas gdy Włochy i Holandia będą w stanie utrzymać produkcję na poziomie z roku 2021. Wzrosty te nie będą jednak rekompensować strat produkcji, jakie wystąpiły we Francji, Niemczech i Irlandii.

Niższy eksport mleka w proszku z UE

Pomimo początkowego oczekiwania na wzrost, popyt z państw trzecich okazał się słabszy. Doprowadzi to prawdopodobnie do zmniejszenia jej produkcji w roku 2022. Wysokie koszty energii związane z funkcjonowaniem wież suszarniczych przyczyniają się do rosnących cen pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku. Będzie to przekładać się na spadek jej produkcji w roku 2022. Szacuje się, że będzie on wynosił odpowiednio 2% i 8%. W obu przypadkach eksport z UE może spaść nawet o 15% ze względu na niską konkurencyjność unijnej produkcji. Jednocześnie obserwuje się niższy popyt na pełne mleko w proszku ze strony Chin. Prowadzi to do zmian struktury produkcji w Nowej Zelandii. Produkuje ona więcej masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W krajach unijnych mogą tworzyć się zapasy mleka w proszku, a ich przyrost może wynieść nawet do 60 000 t. W poszczególnych państwach obserwuje się zmniejszony popyt na pełne mleko w proszku. W związku z tym oczekuje się spadku podaży na OMP o około 2%.

Źródło: DG Agri, Eurostat

28. maj 2024 01:24