StoryEditorWIADOMOŚCI

KOLEJNE FARMY MLECZNE W ROSJI

Jeden z największych producentów mleka w Europie, czyli rosyjski holding rolny EkoNiva, ukończył tworzenie kolejnego kompleksu hodowlanego. Zlokalizowany jest regionie w Baszkirii, a łączna wartość inwestycji wyniosła 3,1 miliarda rubli.

23.11.2022., 10:00h

SPÓŁKA POSIADA JUŻ CZTERDZIEŚCI OBIEKTÓW HODOWLANYCH

Nowy kompleks przeznaczony jest dla 6 000 sztuk bydła. Został on wybudowany przy wsparciu finansowym Rosyjskiego Banku Rolnego. Łączne wartość inwestycji przekroczyła 3,1 mld rubli. Jest to największy projekt w dziedzinie hodowli bydła mlecznego, realizowany na zrealizowany na terenie republiki. Wszystkie zwierzęta gospodarskie to wysokowydajne krowy holsztyńskie. Obecnie kompleks produkuje 87,5 ton mleka dziennie. Natomiast średnia dzienna wydajność mleczna wynosi 34,1 kg na krowę mleczną.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie 128 nowych miejsc pracy. Większość pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie ma mniej niż 40 lat. Stefan Durr będący prezesem grupy kapitałowej EkoNiva stwierdza, że kompleks mleczarski EkoNiva w regionie Baszkirii stanie się przyczyną wzrostu dla całej zachodniej części republiki, zapewniając dalszy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich regionu.

EKONIVA TO JEDEN Z NAJWIĘKSZUCH PRODUCENTÓW MLEKA W EUROPIE

EkoNiva jest jedną z największych rosyjskich grup rolniczych. Kluczowym obszarem jej działalności jest produkcja mleka. EkoNiva jest przedsiębiorstwem działającym w 35 regionach Federacji Rosyjskiej. Do tej pory utrzymywała stado liczące 330 tysięcy sztuk bydła, z czego jedną trzecią stanowiły krowy mleczne. Wszystkie wyroby jakie kieruje na rynek to produkty ekologiczne. Ponadto prowadzi ona hodowlę bydła mięsnego i produkcję nasion. Od 2013 roku firma zajmuje się również przetwórstwem mleka. Najistotniejsze ze spółek działających w ramach holdingu działają w regionach Woroneż, Kaługa, Kursk, Leningrad, Moskwa, Nowosybirsk, Orenburg, Riazań, Samara i Tumen, na terytorium Ałtaju, Baszkirii i Tatarstanie. EkoNiva prowadzi produkcję rolną na gruntach o powierzchni ponad 630 tysięcy hektarów. Dział mleczarski grupy, który jest jej sercem to obecnie 40 kompleksów hodowlanych.

28. maj 2024 07:06