StoryEditorZarządzanie stadem

Tworzenie grup produkcyjnych pozwala zaoszczędzić na żywieniu krów

U krów żywionych w wielu grupach produkcyjnych, zmiany grupowe prowadzą do spadku produkcji mleka. Jednak spadek ten jest często z nawiązką rekompensowany niższymi kosztami paszy.
05.02.2024., 14:45h

Grupowanie krów wpływa na obniżenie wydajności mlecznej, ale pozwala o wiele więcej zaoszczędzić na paszy


Tak wynika z badań hiszpańskiego instytutu ICREA, których wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Journal of Dairy Science.

Naukowcy przeanalizowali wyniki ponad 2000 zmian grupowych w trzech mlecznych fermach. Po zmianie grupy krowy otrzymywały "tańszą" dawkę pokarmową, zawierającą mniej energii i białka. Po każdej zmianie wydajność mleka krów spadała, co było efektem nie tylko mniej wartościowej dawki pokarmowej, ale przede wszystkim stresu, jaki powoduje umieszczenie w nowej grupie. Stres ten odbywa się kosztem pobrania paszy i czasu leżenia w pierwszym tygodniu po zmianie. Ostatecznie jednak spadek produkcji, który można przypisać zmianom grupowym, nie był taki straszny. W większości rotacji ograniczało się to do średnio mniej niż jednego kg mleka na krowę dziennie. Spadek pobrania paszy ograniczył się do maksymalnie 0,22 kg na zwierzę dziennie, a w niektórych sytuacjach pobranie nawet wzrosło.

Pomimo spadku produkcji mleka, zmiany grupowe w większości przypadków skutkowały wyższym bilansem paszy na krowę dziennie dzięki znacznie niższym kosztom paszy (10 do 29 euro za tonę). Przy cenie wynoszącej 32 euro za 100 kg mleka, badacze obliczyli wzrost bilansu paszy po zmianie grupy z 22 do 75 eurocentów na krowę dziennie.

Naukowcy przeanalizowali także przejście pierwiastek do grupy o niskiej lub średniej wydajności. Jałówki okazały się idealnie przystosowane do przekształcenia przejścia na bardziej odpowiednią i tańszą dietę w dodatkowy bilans paszowy. I tak na przykład przeniesienie jałówek do grupy niskoprodukcyjnej w jednym z gospodarstw spowodowało dodatkowe 75 centów w bilansie paszy na zwierzę dziennie, gdyż spadek produkcji wyniósł niecałe pół kg mleka, a koszt dawki spadł o 29 euro za tonę.

Nie zawsze jednak zmiany grupowe wpływały pozytywnie na bilans paszowy


Jeżeli w grupie o niższej produktywności nie stosowano znacznie tańszej dawki pokarmowej, niższej produkcji nie można było zrekompensować niższymi kosztami paszy. Przewaga ekonomiczna grup produkcyjnych również wydawała się maleć wraz ze wzrostem ceny mleka. Innymi słowy: przewaga ekonomiczna grup produkcyjnych wzrasta w miarę zbliżania się cen mleka i paszy.

W praktyce decyzję o przeniesieniu krowy z jednej grupy do drugiej podejmowano głównie na podstawie fazy laktacji i dostępnej liczby miejsc w poszczególnych grupach. Zdaniem naukowców, opłacalność ekonomiczną wynikającą ze stosowania grup produkcyjnych można w dalszym ciągu optymalizować, opierając transfery na oczekiwanym bilansie paszy.

image

Jak wykazały badania, pomimo spadku produkcji mleka, zmiany grupowe w większości przypadków skutkowały wyższym bilansem paszy na krowę dziennie, dzięki znacznie niższym kosztom paszy

FOTO: Beata Dąbrowska

Beata Dąbrowska

15. czerwiec 2024 07:27