StoryEditorForum Mleko 2024

Żywienie krów mlecznych: lepsze białko rzepakowe czy sojowe?

To, jakie jest źródło białka w dawce pokarmowej krów, w największym stopniu determinuje koszty paszy, a co za tym idzie opłacalność prowadzonej produkcji. Które białko jest najlepsze dla krowy? Na to pytanie odpowiedział Prof. Zygmunt Kowalski.

Które źródło białka daje najwięcej krowie?

Wybór źródła białka stosowanego w paszy, musi mieć nie tylko uzasadnienie ekonomiczne, ale i pokrywać zapotrzebowanie krów na poszczególne aminokwasy w jak największym stopniu. O tym jakimi kryteriami się kierować podczas wyboru białka w żywieniu krów, mówił Prof. Zygmunt Kowalski podczas swojego wykładu na tegorocznym Forum Mleko.

Skupiłem się na określeniu, które źródło białka daje najwięcej krowie pod względem tzw. białka jelitowego, czyli białka trawionego, w szczególności aminokwasów. Z całej tej układanki wynika, że białkiem, które powinno być w Polsce głownie  stosowane jest poekstrakcyjna śruta rzepakowa. Jest to pasza bardzo bezpieczna, zawierająca dużo metioniny. Stereotyp często powtarzany w terenie, to fakt, że pasza ta zawiera białko zbyt mocno rozkładane w żwaczu. Jest to nieprawda. Jest to pasza, którą należy szczególnie preferować w konfrontacji z poekstrakcyjną śrutą sojową – przyznaje Prof. Kowalski

Jak przyznaje Profesor, pytanie "czy mogę zastąpić śrutę sojową, śrutą rzepakową" powinno zostać odwrócone, a śruta rzepakowa powinna być pierwszym i bazowym wyborem dla źródła białka paszowego w żywieniu krów mlecznych.

Czy całkowita rezygnacja z soi w żywieniu bydła mlecznego jest możliwa?

Zdaniem specjalisty, w żywieniu krów mlecznych całkowicie można zrezygnować z soi jako źródła białka. Nie można jednak wyeliminować jej z żywienia cieląt.

Szczególnie korzystne będzie wykorzystanie śruty rzepakowej w żywieniu krów wysokowydajnych, ponieważ wartość odżywcza śruty sojowej, mierzona ilością aminokwasów wchłanianych jelitowo oraz ich przetwarzaniem na mleko, jest niższa w porównaniu do śruty rzepakowej. A co z białkiem roślin strączkowych?

Białko roślin strączkowych, takich jak groch, łubin, peluszka, jest białkiem przy obecnych cenach droższym niż białko rzepaku – mówi Prof. Kowalski.

Z wyliczeń specjalisty wynika, że 1 kg białka ogólnego w grochu czy peluszki kosztuje tyle, ile białko soi. Natomiast 1 kg białka rzepakowego jest o około 25% tańsze. Z kolei białko pasz grubonasiennych strączkowych, czyli bobowatych, rozkłada się szybko w żwaczu, dostarczając mikroorganizmom dużo azotu, ale mniej białka jelitowego dla krowy.

26. maj 2024 15:01