StoryEditor

Zeroemisyjne produkty mleczarskie stają się coraz bardziej popularne

Europejskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wyścig w kategorii produktów o ,,zerowej emisji’’. Trend ten przybiera na sile. Można zaobserwować, że na rynku tworzy się nowa kategoria produktów, nazywanych coraz częściej zeroemisyjnymi. To co miało budować znaczące przewagi producentów żywności z Europy podejmują również przedsiębiorstwa z innych regionów świata.

23.08.2022., 00:00h

Nie tylko europejskie firmy mleczarskie dążą do neutralności emisyjnej. Największe chińskie przedsiębiorstwo mleczarskie chce być neutralne pod względem produkcji CO2

Z początkiem tego roku chiński potentat mleczarski YILI przedstawiał swoje cele dotyczące neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma postanowiła realizować je głównie poprzez wykorzystanie innowacji oraz tworzenia bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych i produktów. Zarządzający Yili stwierdzili, że chcą być całkowicie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Największe chińskie przedsiębiorstwo mleczarskie wyznaczyło również cele pośrednie do osiągnięcia w latach 2030 i 2040. Pierwsze plany związane z dążeniem do zero emisyjności firma kreśliła już w 2010 roku. Wtedy też utworzyła po raz pierwszy w jej strukturze pojawił się zespół do spraw inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Jego celem była przeprowadzenie inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Do 2030 roku w system redukcji emisji mają być wpleceni wszyscy dostawcy firmy. Do tego czasu ma również wzrosnąć wydajność energetyczna przedsiębiorstwa. Największa grupa mleczarska w Azji zachęca również wszystkich swoich partnerów biznesowych i kontrahentów do wspólnej promocji redukcji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw. Firma utworzyła Yili Group Net-Zero Carbon Alliance we współpracy z jej 43 globalnymi partnerami strategicznymi.

Jak Yili chce osiągnąć neutralność emisyjną?

W ramach programu niskoemisyjności Yili inwestuje w infrastrukturę i innowacje produktowe. Na początku 2021 roku grupa rozpoczęła budowę pierwszego w Chinach zakładu produkcyjnego o zerowej emisji dwutlenku węgla. Dwie z jej wież do produkcji mleka w proszku mają wytwarzać zeroemisyjne mleko w proszku. Ponadto Yili przestaje używać atramentu, a niezbędne informacje na etykiecie są drukowane laserowo, wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu i surowce o mniejszym wpływie na środowisko, takie jak trzcina cukrowa. W wyniku takich działań firma wprowadza na rynek linie produktów, które definiuje jako zero emisyjne, jak wytwarzany przez nią jogurt Changqing.

Z kolei bliska Chinom nowozelandzka Fonterra już w 2020 roku rozpoczęła produkcje Simply Milk, które jest wytwarzane we współpracy ze spółdzielnią Foodstuffs North Island. Jego certyfikacja jako nastąpiła jednak przy udziale zakupu kredytów węglowych od Toitu Envirocare, czyli przedsiębiorstwo musiało zaangażować się w projekty mające na celu ochronę środowiska.

Artur Puławski
Zdjecie: Pixabay
29. maj 2024 19:18