r e k l a m a
Partner portalu

Zdrowie

Polskie mleko

Stopniowe odsadzanie cieląt korzystnie wpływa na ich zdrowie i rozwój

Odsadzenie jest naturalnym procesem stopniowego przyzwyczajania cielęcia do dorosłej diety oraz wycofania z niej mleka. W zakończeniu pozyskiwania składników pokarmowych z mleka na rzecz produktów fermentacji powstającej w żwaczu pozwala rozwój żwacza. Wśród hodowców są zarówno zwolennicy gwałtownego, jak i łagodnego odsadzania cieląt od mleka. Które jest korzystniejsze dla cieląt zdaniem specjalistów?

Czytaj artykuł
r e k l a m a
r e k l a m a
r e k l a m a
premium
Polskie mleko

Krowy sortują paszę, broniąc się przed upałem. Jak temu zapobiec?

Kiedy krowy wybierają z dawki najbardziej smakowite komponenty (zazwyczaj paszę treściwą) pojawiają się problemy, które często pozostają niezauważone. Zwierzęta pobierają wówczas więcej skrobi, a mniej suchej masy. Dochodzi też do ograniczenia produkcji śliny, wydłuża się czas pobierania paszy, a skraca czas przeżuwania, co prowadzi do wahań pH w żwaczu i w konsekwencji pojawia się subkliniczna kwasica

Czytaj artykuł
r e k l a m a
r e k l a m a

Polecane z TPR

r e k l a m a
r e k l a m a
r e k l a m a